Eesti välispoliitikat põhjendavad müüdid. Eesti positsioon maailmas president Lennart Meri narratiivides

Jyrki Käkönen

Lühikokkuvõte


Diskursuse analüüsil põhineva artikli eesmärk on tõlgendada president Lennart Meri kujutelma taasiseseisvumisjärgse Eesti positsioonist maailmas ja Euroopas. Eesti presidendil on küll riiki esindav funktsioon, kuid põhiseaduse järgi puudub tal reaalne poliitiline võim. Seetõttu ei käsitle artikkel tingimata Eesti tegelikku välispoliitikat pärast iseseisvuse taastamist, vaid pigem seda, kuidas Lennart Meri kui väga lugupeetud isik soovis Eestit rahvusvahelises kontekstis näha ning kuidas ta lõi müüte, põhjendamaks Eesti välispoliitilisi valikuid nii rahvusvahelisele üldsusele kui ka eestlastele endile. Artiklis püütakse analüüsida ka Meri arusaamu rahvusvaheliste suhete toimimise kohta ning leida, missugune teoreetiline lähenemine sobituks Meri nägemusega Eestist Euroopas ja maailmas.

Märksõnad: Eesti, väikeriik, välispoliitika, julgeolek, integratsioon


Terve tekst:

PDF

Viidatud

  • Info puudub


Ühiskonnateaduste Instituut
Tallinna Ülikool
tlu.ee/et/yhiskonnateaduste-instituut

ISSN: 1736-2229 (trükis) |  ISSN: 2228-4133 (võrguväljaanne)