Uudised

Kutse kaastöödeks ajakirja Acta Politica Estica

 
Artiklid Acta Politica Estica 2021. aasta numbri jaoks palume ajakirja veebipõhisesse kaastööde esitamise süsteemi üles laadida hiljemalt 30. augustiks 2021. Hiljem saabuvaid käsikirju kaalutakse 2022. aasta numbri jaoks. 
Lähemalt ajakirjast Acta Politica Estica, vt siin.
 
Postitatud: 2021-04-13
 

ÜTI ajakiri Acta Politica Estica nüüd ainsa eestikeelse sotsiaalteaduste ajakirjana ERIH PLUS andmebaasis

 
Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi interdistsiplinaarne poliitika- ning valitsemisanalüüsi ajakiri Acta Politica Estica on kantud ainsa eestikeelse sotsiaalteaduste ajakirjana andmebaasi European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences ERIH PLUS. See tähendab, et Acta Politica Esticas ilmunud artikleid peetakse ETISe klassifikatsiooni järgi 1.2. taseme publikatsioonideks

Andmebaas ERIH PLUS loodi Euroopa teadlaste poolt Euroopa Teadusfondi Humanitaarteaduste Alalise Komitee  juhtimisel. Algne ERIHi nimekiri aastast 2008 hõlmas ainult humanitaarteadusi. 2014. aastast haldab ERIHi nimekirja Norra Teadusandmete Keskus ning andmebaasi nimetus ERIH PLUS rõhutab, et laiendatud nimekiri hõlmab lisaks humanitaarteadustele ka sotsiaalteaduste valdkonna ajakirju.

ERIH PLUS andmebaasi nimekirja kandmise kriteeriumidega on võimalik lähemalt tutvuda siit. Nimekirja kandmise otsuse puhul võtab Norra Teadusandmete Keskus arvesse taotlusele eelneva kahe aastakäigu numbrite sisu. Eesti autorite jaoks tähendab see, et tagasiulatuvalt on Acta Politica Esticas ilmunud artiklid ETISe kategooriaga 1.2 alates 2014. aastast.

Acta Politica Estica on regulaarse veebipõhise väljaandena ilmunud alates 2013. aastast, mil ajakirja peatoimetaja on olnud Peeter Selg. Ajakiri ilmub vähemalt kord aastas (sügissemestril). Aegajalt ilmuvad ka temaatilised erinumbrid. Enne 2013. aastat ilmus ajakirja eelkäija Tallinna Pedagoogikaülikooli Riigiteaduste Osakonna ning hiljem Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi trükikogumik Acta Politica 2004., 2005. ja 2009. aastal. Lisaks praegusele peatoimetajale on Acta Politica ning Acta Politica Estica toimetajate hulka kuulunud: Georg Sootla, Anu Toots, Katri Tammekand, Oudekki Loone, Leif Kalev, Rein Ruutsoo, Catlyn Kirna ja Matthew Crandall. Alates 2013. aastast on ajakirjal rahvusvaheline kolleegium ning alates 2014. aasta numbrist ka rahvusvaheline autorkond. Kõik ajakirja artiklid (sh kogumiku Acta Politica numbrid) on vabalt kättesaadavad ajakirja veebiarhiivist ning indekseeritud otsingumootoris Google Scholar.

 

 
Postitatud: 2016-09-23
 
1 - 2 (kokku 2)