Eesti välispoliitika tulevikuväljavaated

Catlyn Kirna

Lühikokkuvõte


Eesti välispoliitika on muutunud viimase 20 aasta jooksul otsuste tegemisest mitte millekski. 1990ndate otsuseid mõjutas rahvusvaheline üldsus, poliitikute ja rahva üksmeel, mis kõik tänapäevaks kadunud. Vähenenud on ka vajadus otsuse järele ning muutunud välispoliitilised valikud. Venemaa vs Euroopa valikust on saanud valik erinevate väheatraktiivsete idariikide aitamise, Lääneriikide koostöö ja üldise humanitaarkoostöö vahel. Eesti välispoliitika potentsiaal on suhteliselt väike, kuid selle potentsiaali kasutamiseks on vaja pingutada.

Märksõnad: Välispoliitika mõjutajad, Eesti välispoliitika, väikeriik, koostöö, Ida-Euroopa


Terve tekst:

PDF

Viidatud

  • Info puudub


Ühiskonnateaduste Instituut
Tallinna Ülikool
tlu.ee/et/yhiskonnateaduste-instituut

ISSN: 2228-4133 (võrguväljaanne)