Eesti välispoliitika Kesk-Aasias: kogemused ja võimalused

Tiiu Pohl

Lühikokkuvõte


Artiklis käsitletakse Eesti ja Kesk-Aasia riikide, endiste Nõukogude Liidu vabariikide reaalseid ja potentsiaalseid suhteid mitmemõõtmelise deduktiivse analüüsi  põhjal. Töö eesmärgiks on välja selgitada Eesti Vabariigi välispoliitilised ja majanduslikud huvid  Kesk-Aasia suunal, sealhulgas  ametliku arengukoostöö  raamistikus. Kokkuvõttes jõutakse järeldusele, et Eestil puuduvad  välispoliitilised püsihuvid  Kesk-Aasias  ja laiemalt välispoliitilises strateegias, mida sageli iseloomustab hektilisus, ebamäärasus, tegevuste põhjendamatus.

Märksõnad: välispoliitika,  julgeolekupoliitika,  Kesk-Aasia,  arengukoostöö


Terve tekst:

PDF

Viidatud

  • Info puudub


Ühiskonnateaduste Instituut
Tallinna Ülikool
tlu.ee/et/yhiskonnateaduste-instituut

ISSN: 2228-4133 (võrguväljaanne)