Eesti kui väikeriigi välispoliitiline kapital. Kõva jõud, koostöö ning pehme jõud läbi traditsioonilise ja avaliku diplomaatia

Laura Arengu; Märt-Martin Arengu

Lühikokkuvõte


Artikkel vaatleb, kuidas väikeriigid saavad tagada oma edukust rahvusvahelistes suhetes. Seda uuritakse läbi uue termini: välispoliitiline kapital (VPK). Luuakse kolmeosaline VPK raamistik, mis koosneb kõvast jõust, koostööst ja allianssidest ning pehmest ja nutikast jõust. Väikeriikidele, kellel on juba definitsiooni kohaselt piiratud kogus kõva jõudu ja kes tihti toetuvad teistele riikidele või organisatsioonidele kaitse või mõjujõu saamiseks, on pehme ja nutikas jõud hädavajaliku tähtsusega. Nutika jõu üks ilminguid on viimasel ajal rohkem tähelepanu saanud avalik diplomaatia. Artikli teises pooles analüüsitakse VPK raamistikus Eestit. Analüüsi tulemused viitavad, et Eesti on väikeriigina pidevalt hinnanud ning arendanud pehmet ja nutikat jõudu, nagu ka koostööd ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmelisust. Edasine edu rahvusvahelistes suhetes toetub paremale sisemisele koordineerimisele ja koostööle, et oma piiratud ressursse maksimaalselt ära kasutada ning näha ette ja elimineerida sisemistest nõrkustest tulenevaid ohte. Eesti jaoks oleks kasulik olla innovatiivsem ja ettevõtlikum oma huvide määratlemisel ja kaitsmisel.

Märksõnad: väikeriik, välispoliitiline kapital, avalik diplomaatia, tark jõud, nutikas jõud


Terve tekst:

PDF

Viidatud

  • Info puudub


Ühiskonnateaduste Instituut
Tallinna Ülikool
tlu.ee/et/yhiskonnateaduste-instituut

ISSN: 2228-4133 (võrguväljaanne)