Juri Lotmani semiootiline kultuuriteooria või Ernesto Laclau poliitiline ontoloogia?

Janar Mihkelsaar

Lühikokkuvõte


Lühikokkuvõte

Terve tekst:

PDF

Viidatud

  • Info puudub


Ühiskonnateaduste Instituut
Tallinna Ülikool
tlu.ee/et/yhiskonnateaduste-instituut

ISSN: 1736-2229 (trükis) |  ISSN: 2228-4133 (võrguväljaanne)