Sõjalise doktriini loomine ajalookogemuse alusel 20. sajandi Saksamaa, Prantsusmaa, Iisraeli ja USA näitel

Łukasz Przybyło

Abstract


Artiklis käsitletakse sõjaajaloo ja minevikukogemuse rolli või selle puudumist sõjalise doktriini kujundamisel. Analüüs põhineb neljal juhtumiuuringul: Reichsheer/Wehrmacht 1919–1940, Prantsuse armee 1919–1940, Iisraeli kaitsejõud 1948–1973 ja USA maavägi 1973–1991. Sünteesis kirjeldab autor sõjaajaloo rolli toimiva sõjalise doktriini loomisel sõja kolmel tasandil: taktikatasand, operatsioonitasand ja strateegiatasand. Hoiatavate näidetena meie kaasaegsetele poliitikutele ja otsustajatele tuuakse välja mõned sõjaajaloo kuri- ja väärtarvituse juhtumid.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kirjastaja / Published by:

ISSN 2228-0669 (trükis / print)