Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History

Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat on 2011. aastal asutatud ja kord aastas ilmuv eelretsenseeritav teaduskogumik, mida annavad välja Eesti sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum ja Tallinna Ülikooli Kirjastus. Kogumiku sihtgrupiks on sõjaajalooga tegelevad õpetlased nii Eestis kui ka välismaal, ühtlasi ka laiem sõjaajaloohuviliste ring Eestis. Väljaande peatoimetaja on Toomas Hiio.

Ajakiri ilmub vähemalt kord aastas. Kõik artiklid läbivad pimeretsenseerimise.

Eesti Sõjaajaloo Aastaraamatu artiklitele on ajakirja kodulehel vaba juurdepääs. Lugejad võivad artikleid alla laadida, lugeda, kopeerida või välja trükkida ilma toimetuselt või autorilt selleks luba küsimata.

***

Estonian Yearbook of Military History (est. 2011) is an annual peer-reviewed journal of military history issued by Estonian War Museum – General Laidoner Museum in collaboration with Tallinn University Press.

Each issue of the journal focuses on a certain topic, which is usually determined by the topic of the military history conference held by the Estonian War Museum – General Laidoner Museum the year before.

The journal is usually divided in two parts, the first of which comprises the conference proceedings while in the second part papers adressing various other questions of military history can be found.

Estonian Yearbook of Military History is a successor of Yearbook of Estonian War Museum – General Laidoner Museum (issued 2001–2007, ISSN 1406-7625).

The journal appears annually and provides an open access to its content. Users are allowed to read, download, copy, or print full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.


Toimetuskolleegium / Editorial Board

Prof. Karsten Brüggemann (Tallinna ülikool / Tallinn University)
Dr. Ago Pajur (Tartu ülikool / Univesity of Tartu)
Dr. Oula Silvennoinen (Helsingi ülikool / University of Helsinki)
Dr. Tõnu Tannberg (Tartu ülikool / University of Tartu)
Prof. emer. Seppo Zetterberg (Helsingi/Helsinki)

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat

I maailmasõda Ida-Euroopas – teistsugune kogemus, teistsugused mälestused

Great War in Eastern Europe – Different Experience, Different Memories

Table of Contents

Articles

Toomas Hiio
PDF
5–8
Igor Kopõtin
PDF
11–42
Tamara Scheer
PDF
44–74
Christoph Mick
PDF
76–95
Klāvs Zariņš
PDF
96–118
Eberhard Demm
PDF
119–139
Mart Kuldkepp
PDF
141–162
Leho Lõhmus
PDF
164–183
Peeter Kaasik
PDF
187–250
Ülle Kraft
PDF
257–263
Kaarel Vanamölder
PDF
264–266
Art Johanson
PDF
267–269