Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History

Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat on 2011. aastal asutatud ja kord aastas ilmuv eelretsenseeritav teaduskogumik, mida annavad välja Eesti sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum ja Tallinna Ülikooli Kirjastus. Kogumiku sihtgrupiks on sõjaajalooga tegelevad õpetlased nii Eestis kui ka välismaal, ühtlasi ka laiem sõjaajaloohuviliste ring Eestis. Väljaande peatoimetaja on Toomas Hiio.

Ajakiri ilmub vähemalt kord aastas. Kõik artiklid läbivad pimeretsenseerimise.

Eesti Sõjaajaloo Aastaraamatu artiklitele on ajakirja kodulehel vaba juurdepääs. Lugejad võivad artikleid alla laadida, lugeda, kopeerida või välja trükkida ilma toimetuselt või autorilt selleks luba küsimata.

***

Estonian Yearbook of Military History (est. 2011) is an annual peer-reviewed journal of military history issued by Estonian War Museum – General Laidoner Museum in collaboration with Tallinn University Press.

Each issue of the journal focuses on a certain topic, which is usually determined by the topic of the military history conference held by the Estonian War Museum – General Laidoner Museum the year before.

The journal is usually divided in two parts, the first of which comprises the conference proceedings while in the second part papers adressing various other questions of military history can be found.

Estonian Yearbook of Military History is a successor of Yearbook of Estonian War Museum – General Laidoner Museum (issued 2001–2007, ISSN 1406-7625).

The journal appears annually and provides an open access to its content. Users are allowed to read, download, copy, or print full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.


Toimetuskolleegium / Editorial Board

Prof. Karsten Brüggemann (Tallinna ülikool / Tallinn University)
Dr. Ago Pajur (Tartu ülikool / Univesity of Tartu)
Dr. Oula Silvennoinen (Helsingi ülikool / University of Helsinki)
Dr. Tõnu Tannberg (Tartu ülikool / University of Tartu)
Prof. emer. Seppo Zetterberg (Helsingi/Helsinki)

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat

Euroopa pärast I maailmasõda: Rahvusriikide armeede sünd impeeriumide varemetel

Estonian Yearbook of Military History 6 (12) 2016

Europe After the First World War: Birth of National Armies on the Ruins of Empires

Table of Contents

Articles

Toomas Hiio
5–11
Jörg Echternkamp
15–20
Ēriks Jēkabsons
21–42
Vilma Bukaitė
PDF
43–66
Igor Kopõtin
PDF
68–84
Carlo Cetteo Cipriani
PDF
85–116
Jan-Philipp Pomplun
PDF
117–135
Dmitar Tasić
PDF
136–163
Sergi Tšoli
PDF
164–192
Aarne Ruben
PDF
195–219
Lina Kasparaitė-Balaišė
PDF
220–239
Meelis Maripuu
PDF
240–271
Jaak Mäll
PDF
272–295
Leho Lõhmus
PDF
299–305