Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History

Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat on 2011. aastal asutatud ja kord aastas ilmuv eelretsenseeritav teaduskogumik, mida annavad välja Eesti sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum ja Tallinna Ülikooli Kirjastus. Kogumiku sihtgrupiks on sõjaajalooga tegelevad õpetlased nii Eestis kui ka välismaal, ühtlasi ka laiem sõjaajaloohuviliste ring Eestis. Väljaande peatoimetaja on Toomas Hiio.

Ajakiri ilmub vähemalt kord aastas. Kõik artiklid läbivad pimeretsenseerimise.

Eesti Sõjaajaloo Aastaraamatu artiklitele on ajakirja kodulehel vaba juurdepääs. Lugejad võivad artikleid alla laadida, lugeda, kopeerida või välja trükkida ilma toimetuselt või autorilt selleks luba küsimata.

***

Estonian Yearbook of Military History (est. 2011) is an annual peer-reviewed journal of military history issued by Estonian War Museum – General Laidoner Museum in collaboration with Tallinn University Press.

Each issue of the journal focuses on a certain topic, which is usually determined by the topic of the military history conference held by the Estonian War Museum – General Laidoner Museum the year before.

The journal is usually divided in two parts, the first of which comprises the conference proceedings while in the second part papers adressing various other questions of military history can be found.

Estonian Yearbook of Military History is a successor of Yearbook of Estonian War Museum – General Laidoner Museum (issued 2001–2007, ISSN 1406-7625).

The journal appears annually and provides an open access to its content. Users are allowed to read, download, copy, or print full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.


Toimetuskolleegium / Editorial Board

Prof. Karsten Brüggemann (Tallinna ülikool / Tallinn University)
Dr. Ago Pajur (Tartu ülikool / Univesity of Tartu)
Dr. Oula Silvennoinen (Helsingi ülikool / University of Helsinki)
Dr. Tõnu Tannberg (Tartu ülikool / University of Tartu)
Prof. emer. Seppo Zetterberg (Helsingi/Helsinki)

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat

I maailmasõda Ida-Euroopas – teistsugune kogemus, teistsugused mälestused

Great War in Eastern Europe – Different Experience, Different Memories

Table of Contents

Articles

Saatesõna [Foreword] PDF
Toomas Hiio 5–8
Esimese maailmasõja algus Eestis. Võim ja ühiskond [Beginning of the First World War in Estonia. Government and Society] PDF
Igor Kopõtin 11–42
Austria-Ungari okupatsioonivõim Vene-Poolas I maailmasõja ajal (1915–1918) [Austro-Hungarian Occupation of Russian Poland (the Kingdom of Poland) during the First World War (1915–1918)] PDF
Tamara Scheer 44–74
Poola-Ukraina kodusõda Ida-Galiitsias: ajalugu ja mälestamine [The Polish-Ukrainian Civil War in East Galicia: History and Remembrance] PDF
Christoph Mick 76–95
Das Land Ober Ost. Saksa okupatsioonipoliitika Kuramaal I maailmasõja ajal (1915–1917) [Das Land Ober Ost. German occupation policies in the Courland district during World War I (1915–1917)] PDF
Klāvs Zariņš 96–118
Vabastamine propaganda abil. Juozas Gabrys ja Leedu iseseisvusliikumine 1911–1918 [Liberation through propaganda. Juozas Gabrys and the Lithuanian independence movement 1911–1918] PDF
Eberhard Demm 119–139
Pastorisierung ja propaganda 1915. Plaanid eesti sõjavangide poliitiliseks mõjutamiseks Saksamaal [Pastorisierung and propaganda in 1915. Plans to politically influence Estonian prisoners-of-war in Germany] PDF
Mart Kuldkepp 141–162
I maailmasõja teenetemärgid eesti mehe rinnas. Ordenid ja nende kandmine [World War I decorations worn by Estonian men. Orders and the way they were worn] PDF
Leho Lõhmus 164–183
Rahvuslikud üksused Punaarmee koosseisus ja välisriikide üksused NSV Liidu territooriumil Teise maailmasõja ajal [National military units in the Red Army and the units of foreign nations formed in the USSR during World War II] PDF
Peeter Kaasik 187–250
Mälestusi Eesti rahvusväeosade sünnist ja käekäigust [A book review] PDF
Ülle Kraft 257–263
Põhjalik koguteos Rootsi võidust [A book review] PDF
Kaarel Vanamölder 264–266
Kolm raamatut eestlastest Punaarmees [A book review] PDF
Art Johanson 267–269


Kirjastaja / Published by:

ISSN 2228-0669 (trükis / print)