Ethnic Estonian Units in the Soviet Army During the Period 1940–1956 [Eesti rahvusväeosade formeerimisest Nõukogude armee koosseisus aastatel 1940–1956]

Peeter Kaasik

Abstract 

Viimasel paarikümnel aastal on Punaarmees teeninud Eesti päritolu sõdurid pälvinud teenimatult vähe tähelepanu; kui Eesti ajaloolased neid meenutavad, siis seoses ohvitseride küüditamisega 1941. aastal, rahvusvahelise õiguse vastase mobiliseerimisega 1941. aasta juulis ja augustis, 1941–1942. a talvel tööpataljonides hukkunutega või massiliste ülejooksmistega Saksa poolele 1941. a suvel Porhovi ja 1942/1943. a talvel Velikije Luki all. Teisest küljest rõhutab nõukogudeaegseid väärtusi esile tõstev Venemaa retoorika eeskätt „Eesti NSV vabastamist fašistlike röövvallutajate käest”, jättes täielikult tähelepanuta, et üldises plaanis ei oodatud Punaarmeed vaatamata sellelegi, et oma osa sakslaste minemaajamisel 1944. aastal oli ka Punaarmee 8. eesti laskurkorpusel.

Käesoleva artikli eesmärk on selgitada rahvusvahelise õiguse vastaselt okupeeritud riigi kodanike Punaarmeesse võtmise ja nendest väeosade ja -koondiste formeerimise küsimusi eesti rahvusväeosade näitel. Seetõttu ei keskenduta otsesele lahingutegevusele.

 

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kirjastaja / Published by:

ISSN 2228-0669 (trükis / print)