Estonian Units in the Wehrmacht, SS and Police System, as well as the Waffen-SS, During World War II. Recruitment and Establishment of the Units [Eesti üksustest Wehrmacht’i, SSi ja politsei ning Relva-SSi alluvuses]

Toomas Hiio

Abstract


Eestikeelne akadeemilis-monograafiline üldkäsitlus Saksa relvajõudude eesti üksuste ajaloost puudub. Põhjalikumalt on vaadeldud soomepoiste ajalugu – kes õieti küll Saksa sõjaväkke mobiliseerimise eest Soome põgenesid ja hiljem Eestisse naasnutena ikkagi Relva-SSiga liideti – ning ülevaatlik ajalooraamat on kirjutatud ka eesti idapataljonidest. Ilmumas on ülevaade piirikaitserügementidest ja politseipataljonidest Narva rindel 1944. aastal ning mitmeköitelise koguteose oma mälestustega on välja andnud Narva pataljoni veteranid.

Ka nende teoste puhul pole enamasti tegemist akadeemiliste uurimustega – ehkki niisuguse ambitsiooniga artikleid või peatükke sisaldab nii mõnigi neist – ja see ei olegi nende raamatute eesmärk. Kirjutamata on veel üldkäsitlus 20. eesti SS-diviisist ja eesti kaitsepataljonidest/politseipataljonidest. Seda lünka täidavad mõnevõrra vastavad peatükid Inimsusvastaste Kuritegude Eesti Rahvusvahelise Komisjoni raportite kogumikus „Estonia 1940–1945” (2006)..

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kirjastaja / Published by:

ISSN 2228-0669 (trükis / print)