Estonians in the U. S. Armed Forces after World War II: An Overview [Ülevaade eestlastest Ameerika Ühendriikide relvajõududes pärast Teist maailmasõda]

Kristjan Luts

Abstract


Viimastel aastatel on külma sõja teemalised uurimused laiendanud nähtusteringi, mida seostatakse mõistega sõda. Teoreetiliselt peaks nii avarduma aruteluteemade hulk ning suurenema külma sõja kui ka uurimisvaldkonna populaarsus. Siiski keskenduvad akadeemilised uurimused endiselt traditsioonilistele teemadele: rahvusvaheline poliitika, sõjalise võimsuse kogumine ja üliriigid laiemalt. Minu arvates on vähemalt niisama tähtsad indiviidid, keda külm sõda otseselt mõjutas.

Tõsi, külma sõja uurimine isiku tasandil on märksa keerulisem kui selle tegemine akadeemiliselt turvalisel ja suhteliselt mitteemotsionaalsel poliitilisel areenil, sest kodudest ja kodumaalt lahkuma sunnitud inimeste lood on väga isiklikud ja tundeküllased. Kas nad jäid ellu? Kuhu nad läksid? Kas neil õnnestus kohaneda ja leida endale uus elu kuskil mujal? Kas neil õnnestus säilitada rahvuslik identiteet ka siis, kui nad võeti tööle teise riigi relvajõududesse võõrast rahvast kaitsma? Nende küsimuste mõningaseks avamiseks keskendub see artikkel eestlastele, kes teenisid külma sõja ajal Ameerika ühendriikide relvajõududes.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kirjastaja / Published by:

ISSN 2228-0669 (trükis / print)