Ajakirja ajaloost

Acta Politica Estica on välja kasvanud Riigiteaduste Instituudi paberkandjal ilmunud kogumikust Acta Politica ning ilmub alates 2013. aastast võrgupõhise, avatud ligipääsuga eelretsenseeritava teadusajakirjana. Ajakiri püüab pakkuda laiapõhjalist foorumit eestikeelsele poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonile kogu selle mitmekesisuses. Ajakiri ilmub regulaarselt kord aastas (sügissemestril); aeg-ajalt ilmuvad ka temaatilised erinumbrid, millel on reeglina külalistoimetaja.