Nr 1 (2004)

Euroopalik valitsemine: Eesti väljakutsed ja valikud

Toimetajad: Georg Sootla, Katri Tammekand, Oudekki Loone

 

Sisukord

Artikkel

Toimetuselt PDF
Toimetus * 4
“Balti tiiger” nõukogude perioodi ja modernsuse vahel PDF
Rein Ruutsoo 5-19
Jutu ja tegude vastuolu põhjusi poliitilises protsessis PDF
Heigo Kadakmaa 20-29
Euroopa Liidu poliitikate siseriiklik koordineerimine valitsuse tasandil PDF
Renna Unt 30-41
Poliitikud ja meediatander: avalikkuse tekitamisest valimiskampaanias PDF
Raivo Palmaru 42-53
Poliitika jätkusuutlikkuse mehhanismid. Teoreetilise raamistiku rakendus Eesti metsapoliitika kujundamise analüüsil PDF
Georg Sootla 54-75
Eesti ühiskonna integratsioonipoliitika kujunemine PDF
Raivo Vetik 76-88
Minimaalriik, rahvustervik või kaasatud kodanik? Kodakondsuse põhimõõtmed taasiseseisvunud Eesti poliitikas PDF
Leif Kalev 89-110
Turud, tarbijad ja poliitika: Eesti sotsiaalkindlustus reformide analüüs tarbijakäitumise perspektiivist PDF
Anu Toots 111-119
Eesti maksusüsteemi vastavus Euroopa maksusüsteemide kujundamise põhiprintsiipidele PDF
Olev Raju 120-130
Osalejate mustrid määruste koostamise protsessis: J.Q. Wilsoni poliitikate tüpoloogia rakendamine PDF
Annika Velthut 131-146
Õppiv organisatsioon ja juhtimise uus paradigma PDF
Harry Roots 147-162
Euroopa väikeriikide regionaalse koostöö mehhanismid PDF
Iivi Zajedova 163-173


Ühiskonnateaduste Instituut
Tallinna Ülikool
tlu.ee/et/yhiskonnateaduste-instituut

ISSN: 1736-2229 (trükis) |  ISSN: 2228-4133 (võrguväljaanne)