Otsing


 
Number Pealkiri
 
Tulemus puudub
 
Otsingu soovitused:
  • Otsingu funktsioon on tõstutundlik (otsing eristab nii suur- kui väiketähti)
  • Otsingut saab laiendada, kui kasutada kahe märksõna vahel ingl k. sõna OR - nt haridus OR teadus
  • Soovi korral võib välistada otsingu kindlad kriteeriumid, selleks kasutage ingl. k sõna "NOT" , nt arhiiv ((haridus OR teadus) NOT lühikokkuvõte) - vastust otsitakse arhiivst; välistatakse lühikokkuvõtted
  • Soovitud väljendi otsimiseks kasutage jutumärke, nt "Eesti välispoliitika""
  • Juhul, kui sisestate märksõnast vaid sõnatüvi, lisage sõna järel tärn, nt välis* annab vastuse nii sõnale "välispoliitika" kui "välismaalane"