Journal History

Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat on 2011. aastal asutatud ja kord aastas ilmuv eelretsenseeritav teaduskogumik, mis ilmub Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi ja Tallinna Ülikooli Kirjastuse koostöös.

Kogumiku sihtgrupiks on sõjaajalooga tegelevad õpetlased nii Eestis kui ka välismaal, ühtlasi ka laiem sõjaajaloohuviliste ring Eestis.

Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum avaldas aastatel 2002–2007 jätkväljaannet Laidoneri Muuseumi Aastaraamat (numbrid 2001/1–2006/6). Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat on selle väljaande järeltulija.

***

Estonian Yearbook of Military History (est. 2011) is an annual peer-reviewed journal of military history.

Each issue focuses on a certain topic, which is usually determined by the topic of the military history conference held by the Estonian War Museum – General Laidoner Museum the year before.

Estonian Yearbook of Military History is a successor of Yearbook of Estonian War Museum – General Laidoner Museum (issued 2001–2007, ISSN 1406-7625).