Journal Sponsorship

Publisher

Tallinna Ülikooli Kirjastus / Tallinn University Press
Narva mnt 29
Tallinn 10120
Estonia

Tallinna Ülikooli Kirjastus / Tallinn University Press

Sponsors

Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum / 
Estonian War Museum – General Laidoner Museum
Mõisa tee 1
74001 Viimsi
Estonia

www.esm.ee