Vol 2 (2012)

Eesti sõjaajaloo aastaraamat

Table of Contents

Articles

Saatesõna [Foreword] PDF
Toomas Hiio 5–6
Sõja mõju tsiviilelanikkonnale keskaegse Liivimaa konfliktides [Non-military population in war: the case of medieval Livonia] PDF
Mart Lätte 9–31
Sõjakoorem. Kolmekümneaastase sõja ajal Prantsuse ordonnantsidega esitatud sõjalised nõudmised tsiviilelanikele [The burdens of war. Military demands on the civil populationin French ordinances during the Thirty Years` War] PDF
Anna Maria Forssberg 32–56
Sõja- ja kodurinde suhted I maailmasõjas osalenud eesti sõdurite kirjades ja mälestustes [Relations between fighting front and home front in letters and memoirs of Estonian WWI soldiers] PDF
Liisi Eglit 57–88
Õhuvaatlusvõrgustik Eesti õhukaitses [The aerial observation network in Estonian air defence] PDF
Mika Raudvassar 89–115
Ameerika Ühendriikide maavägi ja Korea riiklik raudtee Korea sõja ajal 1950–1953. Sõjajõudude ja tsiviilorganisatsiooni vastastikuse koostöö juhtumiuuring [US Army and Korean National Railroad during the Korean War: 1950–1953.] PDF
Eric A. Sibul 116–144
Eestlastest ajateenijad Nõukogude Liidu relvajõududes külma sõja perioodil [Estonian-born conscripts in the armed forces of the Soviet Union during the Cold War period] PDF
Kristjan Luts 145–180
Surm, lein ja mälestamine. Langenud sõdurite mälestamine külma sõja järgsel Saksamaal [Death, grief, and memory. Commemorating fallen soldiers in post Cold War Germany] PDF
Jörg Echternkamp 181–201
Eesti sõjalaevastiku olukord ja võimalikud relvahanked Suurbritanniast aastail 1920–1921 [The condition of the Estonian Navy and potential arms trades with the United Kingdom from 1920 to 1921] PDF
Arto Oll 205–237
Ideoloogilisest sõjast ei pääsenud keegi. EKP võitlus „kodanliku”massimeediaga. [No one escaped the ideological warfare. On the struggle of the Soviet Union Communist Partywith the “bourgeois” mass media on the example of the Estonian SSR’s printed media] PDF
Marek Miil 238–283
Ülevaade Eesti ohvitseride andmekogu allikatest [An overview of sources for the database of Estonian officers] PDF
Ülle Kraft 287–313
Pioneeripataljoni üleajateenijate kogu [Engineer battalion’s non-commissioned officers’ assembly] PDF
Leho Lõhmus 314–325


Kirjastaja / Published by:

ISSN 2228-0669 (trükis / print)