Author Details

Dotsenko, Sergei

  • Vol 1 (2014): Slavica Revalensia - Articles
    О строфической структуре верлибра А. А. Блока "Она пришла с мороза…" [On the strophic pattern of Alexander Blok’s free verse poem "Ona prishla s moroza…"]
    Abstract  PDF