Author Details

Dotsenko, Sergei

  • Vol 1 (2014): Slavica Revalensia - Articles
    О строфической структуре верлибра А. А. Блока «Она пришла с мороза…» [On the Strophic Pattern of Alexander Blok’s Free Verse Poem “Ona prishla s moroza…”]
    Abstract  PDF