Autori andmed

Saia, Koidu, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut, Estonia

  • Nr 9 (2018) - Artikkel
    Lapsesõbraliku õigusemõistmise kontseptsiooni ja selle põhimõtete rakendamine Eesti õigussüsteemis alaeliste õigusrikkujate juhtumite kohtulahendite näitel
    Lühikokkuvõte  PDF