Vol 3 (2013)

Eesti sõjaajaloo aastaraamat

Table of Contents

Articles

Sissejuhatus: Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade ajastu kronoloogia [Introduction: The timeline of the French Revolution and the Napoleonic Wars] PDF
Toomas Hiio 5–23
Tauroggeni konventsiooni diplomaatiline eellugu ja tulemused ning tähtsus Euroopa ja Baltimaade ajaloos [Diplomatic Prehistory of the Convention of Tauroggen: its Results and Influence to European and Baltic History] PDF
Feliks Gornischeff 27–58
Keiser Aleksander ja Soome suurvürstiriigi asutamine 1812. aastal [Emperor Alexander I and the Establishment of the Grand Duchy of Finland] PDF
Ilkka Tapio Seppinen 59–88
Napoleoni 1812. aasta sõjakäigu logistilised aspektid Baltimaade perspektiivis [The Logistical Aspects of Napoleon’s 1812 Russian Campaign with a Focus on the Baltic Region] PDF
Eric A. Sibul 89–108
Napoleoni sõdade kaja Eesti kunstikogudes [Echoes of Napoleonic Wars in Estonian Art Collections] PDF
Tiina-Mall Kreem 109–130
Vene teenetemärgid ja 1812.–1814. aasta kampaania [Russian Imperial Decorations and the 1812–1814 Campaign] PDF
Leho Lõhmus 131–151
Eesti ja Läti sõjalis-tehniline koostöö aastatel 1919–1940 pioneeriväeosade näitel [Estonian and Latvian Military and Technical Cooperation in 1919–1940 on the Example of Engineer Units] PDF
Igor Kopõtin, Edgars Engīzers 155–199
20. sajandi esimese poole ajaloosündmuste jäädvustamisest ohvrite hauamonumentidega. Pärnu Vana pargi ühishauaja mälestusmärgi teemaline juhtumiuuring [On the Commemoration of the Historic Events of the First Half of the 20th Century with Grave Monuments] PDF
Ülle Kraft 200–232
Vaigistatud kangelased. Suure isamaasõja veteranid Nõukogude Eesti tähtpäevaajakirjanduses 1944–1989 [Silenced Heroes. Veterans of the Great Patriotic War in the Anniversary Journalism of Soviet Estonia from 1944 to 1989] PDF
Marek Miil 233–278


Kirjastaja / Published by:

ISSN 2228-0669 (trükis / print)