Vol 5 (2015)

Eesti sõjaajaloo aastaraamat

I maailmasõda Ida-Euroopas – teistsugune kogemus, teistsugused mälestused

Great War in Eastern Europe – Different Experience, Different Memories

Table of Contents

Articles

Saatesõna [Foreword] PDF
Toomas Hiio 5–8
Esimese maailmasõja algus Eestis. Võim ja ühiskond [Beginning of the First World War in Estonia. Government and Society] PDF
Igor Kopõtin 11–42
Austria-Ungari okupatsioonivõim Vene-Poolas I maailmasõja ajal (1915–1918) [Austro-Hungarian Occupation of Russian Poland (the Kingdom of Poland) during the First World War (1915–1918)] PDF
Tamara Scheer 44–74
Poola-Ukraina kodusõda Ida-Galiitsias: ajalugu ja mälestamine [The Polish-Ukrainian Civil War in East Galicia: History and Remembrance] PDF
Christoph Mick 76–95
Das Land Ober Ost. Saksa okupatsioonipoliitika Kuramaal I maailmasõja ajal (1915–1917) [Das Land Ober Ost. German occupation policies in the Courland district during World War I (1915–1917)] PDF
Klāvs Zariņš 96–118
Vabastamine propaganda abil. Juozas Gabrys ja Leedu iseseisvusliikumine 1911–1918 [Liberation through propaganda. Juozas Gabrys and the Lithuanian independence movement 1911–1918] PDF
Eberhard Demm 119–139
Pastorisierung ja propaganda 1915. Plaanid eesti sõjavangide poliitiliseks mõjutamiseks Saksamaal [Pastorisierung and propaganda in 1915. Plans to politically influence Estonian prisoners-of-war in Germany] PDF
Mart Kuldkepp 141–162
I maailmasõja teenetemärgid eesti mehe rinnas. Ordenid ja nende kandmine [World War I decorations worn by Estonian men. Orders and the way they were worn] PDF
Leho Lõhmus 164–183
Rahvuslikud üksused Punaarmee koosseisus ja välisriikide üksused NSV Liidu territooriumil Teise maailmasõja ajal [National military units in the Red Army and the units of foreign nations formed in the USSR during World War II] PDF
Peeter Kaasik 187–250
Mälestusi Eesti rahvusväeosade sünnist ja käekäigust [A book review] PDF
Ülle Kraft 257–263
Põhjalik koguteos Rootsi võidust [A book review] PDF
Kaarel Vanamölder 264–266
Kolm raamatut eestlastest Punaarmees [A book review] PDF
Art Johanson 267–269


Kirjastaja / Published by:

ISSN 2228-0669 (trükis / print)