Author Details

Sibul, Eric A.

  • Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat - Articles
    Ameerika Ühendriikide maavägi ja Korea riiklik raudtee Korea sõja ajal 1950–1953. Sõjajõudude ja tsiviilorganisatsiooni vastastikuse koostöö juhtumiuuring [US Army and Korean National Railroad during the Korean War: 1950–1953.]
    Abstract  PDF
  • Vol 3 (2013): Eesti sõjaajaloo aastaraamat - Articles
    Napoleoni 1812. aasta sõjakäigu logistilised aspektid Baltimaade perspektiivis [The Logistical Aspects of Napoleon’s 1812 Russian Campaign with a Focus on the Baltic Region]
    Abstract  PDF