Author Details

Miil, Marek

  • Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat - Articles
    Ideoloogilisest sõjast ei pääsenud keegi. EKP võitlus „kodanliku”massimeediaga. [No one escaped the ideological warfare. On the struggle of the Soviet Union Communist Partywith the “bourgeois” mass media on the example of the Estonian SSR’s printed media]
    Abstract  PDF
  • Vol 3 (2013): Eesti sõjaajaloo aastaraamat - Articles
    Vaigistatud kangelased. Suure isamaasõja veteranid Nõukogude Eesti tähtpäevaajakirjanduses 1944–1989 [Silenced Heroes. Veterans of the Great Patriotic War in the Anniversary Journalism of Soviet Estonia from 1944 to 1989]
    Abstract  PDF