Announcements

Üleskutse kaastööde esitamiseks / Call for papers

 

Philologia Estonica Tallinnensise 2017. aasta number ootab kaastöid nii eesti kui ka inglise keeles. Seekordse kirjandusteemalise Philologia Estonica Tallinnensis numbri 2 (2017) teema on: Kirjandus intermeedialises kultuuris.

***

The second volume of Philologia Estonica Tallinnensis is to be published in 2017. Philologia Estonica Tallinnensis 2 (2017) focuses on literature and the topic of the volume is: Literature in Intermedial Culture.

 

 
Posted: 2017-01-02 More...
 
1 - 1 of 1 Items


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)