Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Aated ja stiiliotsingud: ekspressionism 1920. aastate eesti teatris [Ideals and stylistic searches: Expressionism in the Estonian theatre of the 1920s] Abstract   PDF
Luule Epner
 
No 7 (2022): Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022) Accents of Russian in Performative Use: Ethnic Styles, Language Attitudes, and Identities of Young Non-native Speakers Abstract   PDF
Vlada Baranova, Kapitolina Fedorova
 
No 7 (2022): Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022) Acquisition of Russian nominal derivation in monolingualism and bilingualism Abstract   PDF
Victoria V. Kazakovskaya
 
Vol 15 (2013): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Adam Olearius ja kultuuriline Teine teekonnal Oktsidendist Orienti [Adam Olearius und das kulturelle Andere auf der Reise zwischen Okzident und Orient] Abstract   PDF
Aigi Heero, Maris Saagpakk
 
Vol 13 (2011): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Aianduse, eriti pomoloogia eestikeelse oskussõnavara lätted [The sources of Estonian terminology in horticulture, especially in pomology] Abstract   PDF
Toivo Univer
 
No 4 (2019): Philologia Estonica Tallinnensis Ajalooline müüt Jaan Kaplinski draamas „Neljakuningapäev“ [Historical Myth in Jaan Kaplinski’s "Day of the Four Kings"] Abstract   PDF
Paavo Põldmäe
 
Vol 11 (2009): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Alternatiivseid mooduseid fraseoloogia esitamiseks sõnastikus [Representation of Estonian idiomatic expressions in the dictionary] Abstract   PDF
Katre Õim
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Andekusmõistestik teadus- ja üldkeeles ning andekuse diskursuse diakrooniline konstrueerimine meediatekstides [Concepts of giftedness in scientific and common language, and the diachronic construction of the discourse of giftedness in media texts] Abstract   PDF
Halliki Põlda
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis Aspectual triplets in Estonian Abstract   PDF
Anne Tamm
 
No 8 (2023): Philologia Estonica Tallinnensis 8 (2023) Chackelis Lemchenas, a contrastive linguist before contrastive linguistics Abstract   PDF
Anna Verschik
 
Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis Code-switching in emergent grammars: Verb marking in bilingual children’s speech [Koodivahetus arenevas grammatikas: verbi markeerimine kakskeelsete laste kõnes] Abstract   PDF
Virve-Anneli Vihman
 
Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis Code-switching, lexico-grammatical features and loan translation: data from a large Macedonian-English corpus [Koodivahetus, leksikaalgrammatilised omadused ja tõlkelaenud: andmed suurest makedoonia-inglise korpusest] Abstract   PDF
Jim Hlavac
 
No 7 (2022): Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022) Connectivity in Narratives of Turkish-English and Turkish-Russian Bilinguals Abstract   PDF
Elena Antonova-Ünlü, Çiğdem Sağın-Şimşek
 
Vol 2 (2017): Philologia Estonica Tallinnensis Digitaalse kirjanduse defineerimisest ja periodiseerimisest [On the definition and periodisation of digital literature] Abstract   PDF
Piret Viires
 
No 5 (2020): Philologia Estonica 5 (2020) Eesnimekasutuse reguleerimine ja selle mõju. Eesti ja Ungari näide [Given name regulation and its influence – the examples of Estonia and Hungary] Abstract   PDF
Annika Hussar, Tiina Rüütmaa
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis Eessõna / Preface Abstract   PDF
Reili Argus, Suliko Liiv
 
No 5 (2020): Philologia Estonica 5 (2020) Eessõna. Keeled, järjekorrad ja järjestused [Preface. Languages, orderings and successions] Abstract   PDF
Reili Argus, Annika Hussar
 
Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis Eessõna Philologia Estonica Tallinnensise numbrile 1 (2016) Abstract   PDF
Anna Verschik
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eesti isade-emade hoidjakeel: kes küsib, kes käsutab, kes räägib rohkem [Estonian fathers’ and mothers’ child-directed speech: who asks more questions, who gives orders, and who speaks more?] Abstract   PDF
Helen Kõrgesaar
 
No 5 (2020): Philologia Estonica 5 (2020) Eesti ja saksa aktiivse värvisõnavara võrdlus [A comparison of Estonian and German active colourvocabulary] Abstract   PDF
Karin Zurbuchen
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eesti kaudse evidentsiaalsuse morfoloogilise markeri omandamisest: mõistmiskatse tulemused [The acquisition of the morphological marker of evidentiality in Estonian: the results of a comprehension experiment] Abstract   PDF
Reili Argus, Kadri Suurmäe, Andra Kütt, Anne Tamm
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eesti keele kui emakeele õppija tekstikorpus EMMA [The Estonian native-speaking students’text corpus EMMA] Abstract   PDF
Kadri Sõrmus, Kersti Lepajõe
 
No 8 (2023): Philologia Estonica Tallinnensis 8 (2023) Eesti keele omandamist toetavad tunnitegevused I kooliastme mitmekeelses klassis. Abstract   PDF
Kristiina Bernhardt, Merilyn Meristo
 
Vol 13 (2011): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eesti keele probleeme ülikoolide trükistes Ülo Sõstra [Estonian language problems in publications of universities] Abstract   PDF
Ülo Sõstra
 
Vol 12 (2010): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eesti keele sõnajärje vealeidja prototüübi arendamine [The development of the prototype for an automatic word order error detector for the Estonian language] Abstract   PDF
Erika Matsak, Pille Eslon, Jaagup Kippar
 
1 - 25 of 137 Items 1 2 3 4 5 6 > >>