Vol 17 (2015)

Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised

Esimene maailmasõda Eesti kultuuris

Koostanud ja toimetanud / Compiled and edited by Mirjam Hinrikus, Ave Mattheus

Table of Contents

Articles

Meenutades unustatud sõda [Remembering the forgotten war] PDF
Mirjam Hinrikus, Ave Mattheus 7–22
Sõda ja kultuuriline pööre [War and cultural turn] PDF
Jüri Kivimäe 23–75
Eesti päevalehtede muutumine Esimese maailmasõja ajal 1914–1917 [Changes in Estonian newspapers during World War I, 1914–1917] PDF
Roosmarii Kurvits 76–115
„Rohgem ei tiija mina teile kirjuda”. Kirjavormelid ning peresuhete kajastused Jakob Ploomi sõjakirjades [I don’t know what else to write to you” Letter formulas and the coverage of family relations in Jakob Ploom’s war letters] PDF
Andreas Kalkun 116–144
Esimene maailmasõda eestlaste mälestustes [The First World War in Estonian Memoirs] PDF
Tiina Ann Kirss 145–196
Mälupaik sinepigaas. Esimene maailmasõda, keemiarelv ja kirjandus [Memory site mustard gas. World War I, chemical warfare and literature] PDF
Jaan Undusk 197–262
Kui kirjandus jäi aega kinni: sõjast ja kirjandusest Johannes Semperi loomingus [When Literature Was Stuck in Time: War and Literature in Johannes Semper’s Literary Texts] PDF
Marit Karelson 263–285
Aated ja stiiliotsingud: ekspressionism 1920. aastate eesti teatris [Ideals and stylistic searches: Expressionism in the Estonian theatre of the 1920s] PDF
Luule Epner 286–315
Märkmeid Jaan Siirakust ja tema maalist „Verduni katedraal sõjapurustustes” [Notes on Jaan Siirak and his painting Verdun Cathedral after World War I] PDF
Helena Risthein 316–332
Eesti sõjalaul algusest Esimese ilmasõjani [The Estonian War Song from Its Beginning to World War I] PDF
Õnne Kepp 333–360


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)