Archives2017

Vol 2 (2017): Philologia Estonica Tallinnensis

Kirjanduse intermeedialisus

Intermediality of Literature


2016

Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis

Keelekontaktide ja mitmekeelsuse keelelised, sotsiaalsed ja kognitiivsed aspektid

Linguistic, Social and Cognitive Aspects of Language Contacts and Multilingualism

 


2015

Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised

Esimene maailmasõda Eesti kultuuris

Koostanud ja toimetanud / Compiled and edited by Mirjam Hinrikus, Ave Mattheus


2014

Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised

Uurimusi keele omandamisest, õppimisest ja korpustest

Studies in Language Aquisition, Learning and Corpora

Toimetanud / Edited by Krista Kerge


2013

Vol 15 (2013): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised

Uurimusi kirjandusest ja kultuurist

Koostanud/Compiled by Piret Viires

Toimetanud/Edited by Anneli Kõvamees2012

Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised

Pühendusteos emeriitprofessor Mati Hindi 75. sünnipäevaks

Koostanud ja toimetanud/Compiled and edited by Reili Argus, Annika Hussar, Tiina Rüütmaa


2011

Vol 13 (2011): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised

Eesti teaduskeel ja terminikorrastus

Koostanud ja toimetanud/Compiled and edited by Peep Nemvalts2010

Vol 12 (2010): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised

Korpusuuringute metodoloogia ja märgendamise probleemid

Toimetanud/Edited by Pille Eslon, Katre Õim


2009

Vol 11 (2009): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised

Korpusuuringute metodoloogia ja märgendamise probleemid

Toimetanud / Edited by Pille Eslon, Katre Õim


1 - 15 of 15 Items