Philologia Estonica Tallinnensis

Philologia Estonica Tallinnensis on Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi väljaanne (endise nimega Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised),kus avaldatakse kaastöid lingvistika ja kirjandusteaduse kõikidest valdkondadest. Samuti on väljaandesse teretulnud kirjutised eesti keele ja kirjanduse õpetamise ning keelelise kommunikatsiooni alalt. Väljaande artiklid on eesti, soome ja inglise keeles.

Philologia Estonica Tallinnensise eelkäija Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised on ilmunud alates 2004. aastast (esimene väljaanne ilmus Tallinna Pedagoogikaülikooli Eesti Filoloogia Osakonna Toimetiste nime all, kirjandusalased uurimused ilmusid esialgu instituudi eraldi kogumikena).

Ajakiri ilmub kord aastas sügisel, artiklite toimetusele saatmise tähtaeg on 1. mai. Kõik artiklid läbivad pimeretsenseerimise: iga artiklit hindab anonüümselt kaks retsensenti (nii väljaande kolleegiumist kui ka väljastpoolt). Väljaande peatoimetaja on Reili Argus, igal numbril on ka eraldi tegevtoimetaja.

Philologia Estonica Tallinnensise artiklitele on toimetiste kodulehel vaba juurdepääs. Lugejad võivad artikleid alla laadida, lugeda, kopeerida või välja trükkida ilma toimetuselt või autorilt selleks luba küsimata.

***

Philologia Estonica Tallinnensis publishes contributions in all subdisciplines of linguistics and literary studies. Papers on teaching of Estonian language and literature as well as on linguistic communication are welcome. The languages of the journal are Estonian, Finnish and English.

Philologia Estonica Tallinnensis, initially as Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised have been published since 2004; the first issue appeared under the heading Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised. Papers in literary studies came out as a separate collection of articles, published by the Insitute. Since 2016 the journal is titled Philologia Estonica Tallinnensis.

The journal appears yearly in autumn; the submission deadline is 1st of May. All articles will undergo blind reviewing by two anonymous reviewers (from within and outside the editorial board). The Editor-in-Chief is Reili Argus; every issue has a special guest-editor.

 

 

***

 

Refereerivad andmebaasid / Indexing services

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Communication Source Database (EBSCO)
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv (DIGAR)
Linguistic Bibliography Online (Brill Publishers)
Linguistic Abstracts Online
MLA International Bibliography (Modern Language Association)
MLA Directory of Periodicals (Modern Language Association)
Scopus (Elsevier)

 


Editorial Board / Kolleegium

Epp Annus (Estonian Literary Museum / Ohio State University)
Cornelius Hasselblatt (Zuidhorn / Eesti Teaduste Akadeemia)
Margit Langemets (Tallinn, Eesti Keele Instituut)
Helle Metslang (Tartu, Tartu ülikool)
Meelis Mihkla (Tallinn, Eesti Keele Instituut)
Renate Pajusalu (Tartu, Tartu ülikool)
Maria Voeikova (Viin / Peterburi)

Announcements

 

Üleskutse kaastööde esitamiseks / Call for Papers

 
Philologia Estonica Tallinnensis numbri 9 (2024) teema on:
Siirdeajastu kultuurimuutused II Teemanumber on jätk 2021. aastal ilmunud Philologia Estonica Tallinnensis numbrile „Siirdeajastu kultuurimuutused“ nr 6 (2021).
 
Posted: 2024-03-28 More...
 
More Announcements...

No 8 (2023): Philologia Estonica Tallinnensis 8 (2023)


Cover Page