Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11 (2009): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Syntaktisesti koodattu oppijankielen korpus: mahdollisuuksia ja kysymyksiä [Syntactically encoded corpus of the learner language: Opportunities and challenges] Abstract   PDF
Ilmari Ivaska, Kirsti Siitonen
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Täienduseks kreevinite ja nende keele ajaloole [Anmerkungen zur Geschichte der Krewinen und ihrer Sprache] Abstract   PDF
Eberhard Winkler
 
Vol 15 (2013): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Tammsaare noored naishinged [Young Souls of Tammsaare: Modelling Women’s Characters] Abstract   PDF
Elo Lindsalu
 
Vol 2 (2017): Philologia Estonica Tallinnensis Tantsitud „Kalevipoeg” läbi rahvuslike soostereotüüpide prisma [Kalevipoeg danced through the prism of nationalist gender stereotypes] Abstract   PDF
Heili Einasto
 
Vol 13 (2011): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Terminiteadusest eesti teaduskeeleni [From terminology science to academic Estonian] Abstract   PDF
Peep Nemvalts
 
No 7 (2022): Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022) The bilingual advantage: performing the non-word repetition test Abstract   PDF
Eglė Krivickaitė-Leišienė, Ineta Dabašinskienė
 
Vol 12 (2010): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised The copula construction in Finnish learner language: Estonian, German and Dutch learner’s use of partitive predicatives [Koopulakonstruktsioonid soome õppijakeeles] Abstract   PDF
Marianne Spoelman
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis The Early Expression of (Un)certainty in Typologically Different Languages: Evidence from Russian, Estonian and Hebrew Abstract   PDF
Victoria V. Kazakovskaya, Reili Argus, Sigal Uziel-Karl
 
No 7 (2022): Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022) The English Fricative Consonant /z/ as a Challenge to Norwegian L1 EFL Learners: An Error Analysis of Phonemic Transcriptions Abstract   PDF
Oleksandr Kapranov
 
No 7 (2022): Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022) The Insertion of Person References Motivated by Pragmatic Differences in Estonian-English-Japanese Facebook Communication Abstract   PDF
Geidi Kilp
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis Tingiv kõneviis viisakuse väljendajana eesti B1- ja B2-taseme õppijakeeles Abstract   PDF
Mare Kitsnik
 
Vol 15 (2013): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Toetavad müüdid ja enesejutustamine Nora Ikstena romaanides „Elu pühitsus” ja „Neitsi õpetus” [The supportive role of myths and the practices of telling the Self in Nora Ikstena’s novels Celebration of Life and The Teaching of a Virgin] Abstract   PDF
Berit Kaschan
 
No 6 (2021): Philologia Estonica Tallinnensis 6 (2021) Tõlkekirjanduse vahendamisest ja vastuvõtust Eestis aastatel 1990–2000 saksakeelse kirjanduse näitel [Mediation and reception of translated literature in Estonia between 1990–2000 with reference to German literature] Abstract   PDF
Triin van Doorslaer
 
Vol 13 (2011): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Tõlkevõhik keele- ja lugemisoskuse valdkonna terminivarast [Translation ignorant mediating CEFR and PISA special terms] Abstract   PDF
Krista Kerge
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Towards sophisticated writing [Teel arenenud kirjaoskuse poole] Abstract   PDF
Krista Kerge, Hille Pajupuu, Pilvi Alp, Halliki Põlda
 
No 4 (2019): Philologia Estonica Tallinnensis Traditsioon ja avangard eesti kirjandusõpetuse kujunemisloos [Tradition and Avant-garde in the Development of Estonian Literary Pedagogy] Abstract   PDF
Katre Talviste
 
No 4 (2019): Philologia Estonica Tallinnensis Traditsioon ja avangard kirjanduses Abstract   PDF
Luule Epner, Ave Mattheus, Piret Viires
 
No 4 (2019): Philologia Estonica Tallinnensis Traditsioon ja avangard: lisandusi 1990. aastate kirjandusmuutustele [Tradition and Avant-garde: Some Additions to Literary Changes in the 1990s] Abstract   PDF
Piret Viires
 
No 4 (2019): Philologia Estonica Tallinnensis Traditsioonist ja modernismist eesti sonetis [Modernism and Tradition in the Estonian Sonnet] Abstract   PDF
Rebekka Lotman
 
No 5 (2020): Philologia Estonica 5 (2020) Translating perception metaphors. A process-based approach [Tajumetafooride tõlkimisest. Protsessipõhine lähenemine] Abstract   PDF
Anu Kalda
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Ühest edelaläänemeresoome fonoloogilisest ühisuuendusest: prevokalisatsioon eesti ja liivi murretes [A common phonological innovation in south-western Finnic languages: prevocalization in Estonian and Livonian dialects] Abstract   PDF
Karl Pajusalu, Pire Teras
 
Vol 15 (2013): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Uurimusi kirjandusest ja kultuurist Abstract   PDF
Piret Viires
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Verb-centered constructions as socio-cultural allocators in contemporary Estonian children’s literature [Verbikesksed ühendid sotsiokultuuriliste kategoriseerijatena eesti uuemas lastekirjanduses] Abstract   PDF
Airi Kapanen, Reili Argus
 
No 7 (2022): Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022) Zwei Sprachen gleichzeitig? Nein, das schaff’ ich nicht: A Lithuanian-German Boy’s Journey to Active Bilingualism Abstract   PDF
Inga Hilbig
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis ‘She’s the big dog who knows’ – power and the father’s role in minority language transmission in four transnational families in Tallinn Abstract   PDF
Colm Doyle
 
101 - 125 of 127 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>