Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 7 (2022): Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022) Introduction/Sissejuhatus Abstract   PDF
Anna Verschik
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Jumala, jumalat ja kuulija suhteessa tilaan ja toisiinsa. Katekismuksen ensimmäinen käsky eriaikaisissa käännöksissä [The spatial relationships between God, other gods and man in old and new translations of the first commandment in Lutheran catechisms] Abstract   PDF
Matti Leiwo, Maria Kela, Pirjo Kulju
 
No 7 (2022): Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022) Kas noored on inglise keelega 'obsessed'? Millest räägivad korpusandmed? Abstract   PDF
Virve-Anneli Vihman, Kristiina Praakli, Maarja-Liisa Pilvik, Mari-Liis Korkus
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Keel, selle omandamine, õppimine ja õpetamine Abstract   PDF
Krista Kerge
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis Keelemaastik Tallinna vanalinnas aastatel 2013–2017 Abstract   PDF
Marleen Kedars
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Keelesüsteemide võrdlus teise keele omandamise uurimises eesti ja soome keele näitel [A comparison of linguistic structures in second language acquisition research: Estonian and Finnish] Abstract   PDF
Annekatrin Kaivapalu
 
Vol 2 (2017): Philologia Estonica Tallinnensis Kirjanduse intermeedialisusest [On the Intermediality of Literature] Abstract   PDF
Luule Epner, Piret Viires
 
Vol 11 (2009): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Komavigade tuvastaja [Grammar checker for detecting comma mistakes] Abstract   PDF
Krista Liin
 
Vol 11 (2009): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Korpuspohjainen tutkimus vironkielisten suomenoppijoiden sisäpaikallissijojen käytöstä [Corpus-based research of interior local cases used by Estonian-speaking Finnish learners] Abstract   PDF
Keaty Siivelt
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Kriitiline diskursuseanalüüs tekstikeskses emakeeleõpetuses [Critical discourse analysis as a means of text-centred MTE] Abstract   PDF
Katrin Aava
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Kui kirjandus jäi aega kinni: sõjast ja kirjandusest Johannes Semperi loomingus [When Literature Was Stuck in Time: War and Literature in Johannes Semper’s Literary Texts] Abstract   PDF
Marit Karelson
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Kuidas mõõta süntaktilise komplekssuse arengut lastekeeles [How to measure the development of syntactic complexity in child language] Abstract   PDF
Airi Kapanen
 
Vol 15 (2013): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Kuidas seletada võru vaimu? Lõunaeesti kirjanduse vaimust uuemates proosateostes [Explicating Võru Spirit: On exceptional spirit of Southern Estonian fiction in the modern works of prose] Abstract   PDF
Margit Tintso
 
No 4 (2019): Philologia Estonica Tallinnensis Kunstiliste maailmade kehastamine Karl Ristikivi „Hingede öö” näitel [Embodiment of Artistic Worlds on the Basis of Karl Ristikivi’s Novel "Night of Souls"] Abstract   PDF
Anneli Saro, Hedi-Liis Toome
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Kura kaja liivi keeles [Curonian linguistic elements in Livonian] Abstract   PDF
Lembit Vaba
 
Vol 2 (2017): Philologia Estonica Tallinnensis Kurjuse intermeedialisest avaldumisest [Intermedial manifestations of evil] Abstract   PDF
Tanel Lepsoo
 
Vol 15 (2013): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Küsimus eesti kultuurist [The Question of Estonian Culture] Abstract   PDF
Rein Veidemann
 
No 5 (2020): Philologia Estonica 5 (2020) L2 knowledge facilitating L3 learning: the role of Russian linguistic factors in understanding of Ukrainian by Estonians [K2 oskus soodustamas K3 omandamist: vene keele roll eesti keelt esimese keelena kõnelejatel ukraina keele mõistmises] Abstract   PDF
Anna Branets, Ad Backus
 
No 6 (2021): Philologia Estonica Tallinnensis 6 (2021) Lehekoomiks 1990. aastate Eestis [Newspaper comic strips in Estonia during the 1990s] Abstract   PDF
Mari Laaniste
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Letter-name spelling in Polish and English: Different languages, the same strategy(?) [Tähenime järgi kirjutamine poola ja inglise keeles: eri keeled, sama strateegia (?)] Abstract   PDF
Elżbieta Awramiuk, Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Bogdanowicz
 
Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis Limited common ground, unlimited communicative success: an experimental study into Lingua Receptiva using Estonian and Russian [Piiratud ühisteadmised, piiramatud suhtlusvõimalused: eesti-vene retseptiivse kakskeelsuse eksperimentaaluuring] Abstract   PDF
Daria Bahtina-Jantsikene, Ad Backus
 
Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis Loan translations as a language contact phenomenon: Crossing the boundaries between contact linguistics, second language acquisition research and translation studies [Tõlkelaenud kontaktlingvistilise nähtusena] Abstract   PDF
Lea Meriläinen, Helka Riionheimo, Päivi Kuusi, Hanna Lantto
 
No 6 (2021): Philologia Estonica Tallinnensis 6 (2021) Looduse-kultuuri ökokriitiline ümbermõtestamine Andrus Kivirähki ja Monique Roffey teoste näitel [Ecocritical rethinking of nature-culture on the example of Andrus Kivirähk’s and Monique Roffey’s works] Abstract   PDF
Maris Sõrmus, Suliko Liiv
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Mälupaik sinepigaas. Esimene maailmasõda, keemiarelv ja kirjandus [Memory site mustard gas. World War I, chemical warfare and literature] Abstract   PDF
Jaan Undusk
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Märkmeid Jaan Siirakust ja tema maalist „Verduni katedraal sõjapurustustes” [Notes on Jaan Siirak and his painting Verdun Cathedral after World War I] Abstract   PDF
Helena Risthein
 
51 - 75 of 127 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>