Kas noored on inglise keelega 'obsessed'? Millest räägivad korpusandmed?

Virve-Anneli Vihman, Kristiina Praakli, Maarja-Liisa Pilvik, Mari-Liis Korkus

Abstract


Artiklis analüüsime inglise keele kasutust projekti „Teismeliste keel Eestis“ (TeKE)1 raames 9–18-aastaste noorte suulisest ja tšätisuhtlusest kogutud keeleandmetes. Andmeid koguti rahvateaduse meetodil. Nagu TeKE korpuse sagedusandmed ja neist kooruvad mustrid viitavad, tasub teismeliste keelekasutuses pöörata tähelepanu inglise keelele. Artiklis esitame esmase analüüsi inglise keele kasutusest ja osakaalust projekti kaasatud noorte suulise ja tšätisuhtluse andmetes. Tulemused
osutavad, et inglise keele osakaal varieerub kõnelejati, ei ole seostatav soo ega vanusega, vaid sõltub pigem muudest vestlusega seotud asjaoludest, sh vestlusteemast ja registrist. Küll aga kooruvad soolised ja vanuselised erinevused välja noorte ingliskeelse sõnavara analüüsist.

Võtmesõnad: noortekeel, suuline keel, tšätikeel, korpusanalüüs, eesti keel,
inglise keel


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22601/PET.2022.07.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)