Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13 (2011): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Terminiteadusest eesti teaduskeeleni [From terminology science to academic Estonian] Abstract   PDF
Peep Nemvalts
 
Vol 12 (2010): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised The copula construction in Finnish learner language: Estonian, German and Dutch learner’s use of partitive predicatives [Koopulakonstruktsioonid soome õppijakeeles] Abstract   PDF
Marianne Spoelman
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis The Early Expression of (Un)certainty in Typologically Different Languages: Evidence from Russian, Estonian and Hebrew Abstract   PDF
Victoria V. Kazakovskaya, Reili Argus, Sigal Uziel-Karl
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis Tingiv kõneviis viisakuse väljendajana eesti B1- ja B2-taseme õppijakeeles Abstract   PDF
Mare Kitsnik
 
Vol 15 (2013): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Toetavad müüdid ja enesejutustamine Nora Ikstena romaanides „Elu pühitsus” ja „Neitsi õpetus” [The supportive role of myths and the practices of telling the Self in Nora Ikstena’s novels Celebration of Life and The Teaching of a Virgin] Abstract   PDF
Berit Kaschan
 
Vol 13 (2011): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Tõlkevõhik keele- ja lugemisoskuse valdkonna terminivarast [Translation ignorant mediating CEFR and PISA special terms] Abstract   PDF
Krista Kerge
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Towards sophisticated writing [Teel arenenud kirjaoskuse poole] Abstract   PDF
Krista Kerge, Hille Pajupuu, Pilvi Alp, Halliki Põlda
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Ühest edelaläänemeresoome fonoloogilisest ühisuuendusest: prevokalisatsioon eesti ja liivi murretes [A common phonological innovation in south-western Finnic languages: prevocalization in Estonian and Livonian dialects] Abstract   PDF
Karl Pajusalu, Pire Teras
 
Vol 15 (2013): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Uurimusi kirjandusest ja kultuurist Abstract   PDF
Piret Viires
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Verb-centered constructions as socio-cultural allocators in contemporary Estonian children’s literature [Verbikesksed ühendid sotsiokultuuriliste kategoriseerijatena eesti uuemas lastekirjanduses] Abstract   PDF
Airi Kapanen, Reili Argus
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis ‘She’s the big dog who knows’ – power and the father’s role in minority language transmission in four transnational families in Tallinn Abstract   PDF
Colm Doyle
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised „Rohgem ei tiija mina teile kirjuda”. Kirjavormelid ning peresuhete kajastused Jakob Ploomi sõjakirjades [I don’t know what else to write to you” Letter formulas and the coverage of family relations in Jakob Ploom’s war letters] Abstract   PDF
Andreas Kalkun
 
76 - 87 of 87 Items << < 1 2 3 4