Muutevormide ilmumine eesti keelt esimese keelena omandavate lastekõnesse [Emergence and productive use of inflectional forms in early Estonian]

Reili Argus, Annika Bauer

Abstract


Muutemorfoloogiat võib pidada keeleomandamises seni kõige põhjalikumalt uuritud valdkonnaks. Ka eesti keele puhul on just morfo- loogiliste vormide ja kategooriate omandamise kohta võrreldes teiste keele tasanditega küllalt palju kirjutisi (vt nt Granlund jt 2019; Argus 2008; Argus 2009; Argus, Parm 2010; Pajusalu jt 2011; Vihman, Vija 2006; Torn- Leesik, Vija 2012). Samas puudub siiski ülevaade sellest, mis järjekorras ja mis vanuses eesti lapse keelekasutusse eri grammatilised kategooriad või vormid ilmuvad. Siiani ei ole vaadeldud näiteks seda, kas substantii- vide ja verbide või substantiivide ja adjektiivide muutevormid ilmuvad laste keelde samal ajal või mitte, kas varakult ilmuvate vormide kõrval on ka neid, mis ilmuvad hiljem, või on vorme, mida lapsed varases vanuses veel kasutama ei hakkagi. Seda tühimikku proovibki siinne kirjutis täita, pakkudes andmeid eri vormide ilmumise, produktiivse kasutuse ja morfo- fonoloogilise ehituse kohta kolme eesti lapse spontaanse kõne lindistuste andmekogu põhjal.

Võtmesõnad: muutemorfoloogia omandamine, eksemplaripõhine lähene- mine, vormi produktiivne kasutus, morfofonoloogilised tunnused


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22601/PET.2020.05.01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)