Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 7 (2022): Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022) „Mis keeles ma räägin, I don’t know“. Eesti sisuloojate inglise keele kasutusest YouTube’is Abstract   PDF
Kristiina Praakli, Mari-Liis Korkus, Aive Mandel, Elisabeth Kaukonen, Annika Kängsepp, Triin Aasa, Kristel Algvere, Helen Eriksoo, Marion Mägi, Getri Tomson, Liina Lindström
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised „Rohgem ei tiija mina teile kirjuda”. Kirjavormelid ning peresuhete kajastused Jakob Ploomi sõjakirjades [I don’t know what else to write to you” Letter formulas and the coverage of family relations in Jakob Ploom’s war letters] Abstract   PDF
Andreas Kalkun
 
126 - 127 of 127 Items << < 1 2 3 4 5 6