Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 4 (2019): Philologia Estonica Tallinnensis Traditsioon ja avangard: lisandusi 1990. aastate kirjandusmuutustele [Tradition and Avant-garde: Some Additions to Literary Changes in the 1990s] Abstract   PDF
Piret Viires
 
No 4 (2019): Philologia Estonica Tallinnensis Traditsioonist ja modernismist eesti sonetis [Modernism and Tradition in the Estonian Sonnet] Abstract   PDF
Rebekka Lotman
 
No 5 (2020): Philologia Estonica 5 (2020) Translating perception metaphors. A process-based approach [Tajumetafooride tõlkimisest. Protsessipõhine lähenemine] Abstract   PDF
Anu Kalda
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Ühest edelaläänemeresoome fonoloogilisest ühisuuendusest: prevokalisatsioon eesti ja liivi murretes [A common phonological innovation in south-western Finnic languages: prevocalization in Estonian and Livonian dialects] Abstract   PDF
Karl Pajusalu, Pire Teras
 
No 8 (2023): Philologia Estonica Tallinnensis 8 (2023) Üleminek eestikeelsele õppele. Vene dominantkeelega Tartu lastevanemate hoiakute uurimisest Abstract   PDF
Birute Klaas-Lang, Kristiina Praakli, Diana Vender
 
Vol 15 (2013): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Uurimusi kirjandusest ja kultuurist Abstract   PDF
Piret Viires
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Verb-centered constructions as socio-cultural allocators in contemporary Estonian children’s literature [Verbikesksed ühendid sotsiokultuuriliste kategoriseerijatena eesti uuemas lastekirjanduses] Abstract   PDF
Airi Kapanen, Reili Argus
 
No 8 (2023): Philologia Estonica Tallinnensis 8 (2023) Võõrkeele omandamise kogemused eestlaste mälestustes ja arvamustes Abstract   PDF
Miina Norvik, Renate Pajusalu
 
No 7 (2022): Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022) Zwei Sprachen gleichzeitig? Nein, das schaff’ ich nicht: A Lithuanian-German Boy’s Journey to Active Bilingualism Abstract   PDF
Inga Hilbig
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis ‘She’s the big dog who knows’ – power and the father’s role in minority language transmission in four transnational families in Tallinn Abstract   PDF
Colm Doyle
 
No 7 (2022): Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022) „Mis keeles ma räägin, I don’t know“. Eesti sisuloojate inglise keele kasutusest YouTube’is Abstract   PDF
Kristiina Praakli, Mari-Liis Korkus, Aive Mandel, Elisabeth Kaukonen, Annika Kängsepp, Triin Aasa, Kristel Algvere, Helen Eriksoo, Marion Mägi, Getri Tomson, Liina Lindström
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised „Rohgem ei tiija mina teile kirjuda”. Kirjavormelid ning peresuhete kajastused Jakob Ploomi sõjakirjades [I don’t know what else to write to you” Letter formulas and the coverage of family relations in Jakob Ploom’s war letters] Abstract   PDF
Andreas Kalkun
 
126 - 137 of 137 Items << < 1 2 3 4 5 6