Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eitusvormid 17.–18. sajandi eesti piibliversioonides [Negative Verb Forms in Estonian Bible Versions during the 17th and 18th Centuries] Abstract   PDF
Annika Kilgi
 
Vol 11 (2009): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eksperimentaalse metoodika kasutamisest eesti keele omandamise alastes uuringutes [Using experiments for the study on Estonian language acquisition] Abstract   PDF
Reili Argus
 
Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis English-Estonian code-copying in Estonian blogs [Inglise-eesti koodikopeerimine blogides] Abstract   PDF
Helin Kask
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Esimene maailmasõda eestlaste mälestustes [The First World War in Estonian Memoirs] Abstract   PDF
Tiina Ann Kirss
 
Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis Estonian Lotfitka Romani and its contact languages [Eestis kõneldava roma keele Lotfitka murre ja selle kontaktkeeled] Abstract   PDF
Anette Ross
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Etno- ja toponüüme murdekeelest: saksa ja saksamaa eesti loodussõnavaras [Dialectal ethnonyms and toponyms: saksa and saksamaa in Estonian nature vocabulary] Abstract   PDF
Jüri Viikberg
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis Evaluating Intercultural Awareness Raising in Two Estonian EFL Secondary School Textbooks Abstract   PDF
Liljana Skopinskaja, Suliko Liiv, Regina Beilmann, Raimond Virsa
 
Vol 2 (2017): Philologia Estonica Tallinnensis Füüsiline teater: mõistest ja kujunemisest VAT Teatri lavastuse „Eine murul” näitel [About the concept and development of physical theatre. On the example of VAT Theatre production “The luncheon on the grass”] Abstract   PDF
Madli Pesti
 
Vol 13 (2011): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Inimloetav ja masinloetav: mõistete analüüs [Human-readable and machine-readable: Conceptual analysis] Abstract   PDF
Priit Parmakson
 
Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis Introduction to Philologia Estonica Tallinnensis 1 (2016) Abstract   PDF
Anna Verschik
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Jumala, jumalat ja kuulija suhteessa tilaan ja toisiinsa. Katekismuksen ensimmäinen käsky eriaikaisissa käännöksissä [The spatial relationships between God, other gods and man in old and new translations of the first commandment in Lutheran catechisms] Abstract   PDF
Matti Leiwo, Maria Kela, Pirjo Kulju
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Keel, selle omandamine, õppimine ja õpetamine Abstract   PDF
Krista Kerge
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis Keelemaastik Tallinna vanalinnas aastatel 2013–2017 Abstract   PDF
Marleen Kedars
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Keelesüsteemide võrdlus teise keele omandamise uurimises eesti ja soome keele näitel [A comparison of linguistic structures in second language acquisition research: Estonian and Finnish] Abstract   PDF
Annekatrin Kaivapalu
 
Vol 2 (2017): Philologia Estonica Tallinnensis Kirjanduse intermeedialisusest [On the Intermediality of Literature] Abstract   PDF
Luule Epner, Piret Viires
 
Vol 11 (2009): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Komavigade tuvastaja [Grammar checker for detecting comma mistakes] Abstract   PDF
Krista Liin
 
Vol 11 (2009): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Korpuspohjainen tutkimus vironkielisten suomenoppijoiden sisäpaikallissijojen käytöstä [Corpus-based research of interior local cases used by Estonian-speaking Finnish learners] Abstract   PDF
Keaty Siivelt
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Kriitiline diskursuseanalüüs tekstikeskses emakeeleõpetuses [Critical discourse analysis as a means of text-centred MTE] Abstract   PDF
Katrin Aava
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Kui kirjandus jäi aega kinni: sõjast ja kirjandusest Johannes Semperi loomingus [When Literature Was Stuck in Time: War and Literature in Johannes Semper’s Literary Texts] Abstract   PDF
Marit Karelson
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Kuidas mõõta süntaktilise komplekssuse arengut lastekeeles [How to measure the development of syntactic complexity in child language] Abstract   PDF
Airi Kapanen
 
Vol 15 (2013): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Kuidas seletada võru vaimu? Lõunaeesti kirjanduse vaimust uuemates proosateostes [Explicating Võru Spirit: On exceptional spirit of Southern Estonian fiction in the modern works of prose] Abstract   PDF
Margit Tintso
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Kura kaja liivi keeles [Curonian linguistic elements in Livonian] Abstract   PDF
Lembit Vaba
 
Vol 2 (2017): Philologia Estonica Tallinnensis Kurjuse intermeedialisest avaldumisest [Intermedial manifestations of evil] Abstract   PDF
Tanel Lepsoo
 
Vol 15 (2013): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Küsimus eesti kultuurist [The Question of Estonian Culture] Abstract   PDF
Rein Veidemann
 
Vol 16 (2014): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Letter-name spelling in Polish and English: Different languages, the same strategy(?) [Tähenime järgi kirjutamine poola ja inglise keeles: eri keeled, sama strateegia (?)] Abstract   PDF
Elżbieta Awramiuk, Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Bogdanowicz
 
26 - 50 of 87 Items << < 1 2 3 4 > >>