Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 7 (2022): Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022) Eesti keelt teise keelena omandavate laste eesti keele oskuse areng aasta jooksul Abstract   PDF
Piret Baird, Reili Argus, Merilyn Meristo
 
Vol 2 (2017): Philologia Estonica Tallinnensis Eesti näitekirjandus ja teater kultuurimälu meediumidena [Estonian drama and theatre as media of cultural memory] Abstract   PDF
Piret Kruuspere
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eesti päevalehtede muutumine Esimese maailmasõja ajal 1914–1917 [Changes in Estonian newspapers during World War I, 1914–1917] Abstract   PDF
Roosmarii Kurvits
 
No 6 (2021): Philologia Estonica Tallinnensis 6 (2021) Eesti punkluule ja siirdeajastu algus [Estonian punk poetry and the beginning of the transition period] Abstract   PDF
Piret Viires
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eesti sõjalaul algusest Esimese ilmasõjani [The Estonian War Song from Its Beginning to World War I] Abstract
Õnne Kepp
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eesti sõjalaul algusest Esimese ilmasõjani [The Estonian War Song from Its Beginning to World War I] Abstract   PDF
Õnne Kepp
 
Vol 11 (2009): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eestikeelses tekstiloomes eelistatud konstruktsioonid ja käändevormid [Contextual preferences in the use of case forms in text production in Estonian] Abstract   PDF
Pille Eslon
 
Vol 13 (2011): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eestikeelsete rahvapäraste taimenimede kategoriseerimine ja selle rakendatavus tänapäeval [Estonian vernacular plant names and the possibilities of modern use of categorization] Abstract   PDF
Raivo Kalle, Renata Sõukand
 
Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis Eesti-läti koodikopeerimine: adaptsioon ja impositsioon [Estonian-Latvian code-copying: adoption and imposition] Abstract   PDF
Elīna Joenurma
 
Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis Eesti-soome koodivahetuse mitu nägu Facebooki vestluste näitel [The multiple faces of Estonian-Finnish code-switching seen from Facebook conversations] Abstract   PDF
Kristiina Praakli
 
Vol 15 (2013): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eestlased Venemaal: reisikirjanduslikke reportaaže [Estonians in Russia] Abstract   PDF
Anneli Kõvamees
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eitusvormid 17.–18. sajandi eesti piibliversioonides [Negative Verb Forms in Estonian Bible Versions during the 17th and 18th Centuries] Abstract   PDF
Annika Kilgi
 
Vol 11 (2009): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Eksperimentaalse metoodika kasutamisest eesti keele omandamise alastes uuringutes [Using experiments for the study on Estonian language acquisition] Abstract   PDF
Reili Argus
 
No 5 (2020): Philologia Estonica 5 (2020) Ema haridus ja pere elukoht eesti keelt emakeelena omandava lapse kasvukeskkonna mõjutajana [Education of the mother and residence of the family as factors influencing the linguistic developmental
environment of children acquiring Estonian as L1] Abstract   PDF
Andra Kütt
 
No 7 (2022): Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022) Enabling tool: Estonian-English Code-Mixing of a 2-Year-Old with Balanced Input Abstract   PDF
Piret Baird
 
Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis English-Estonian code-copying in Estonian blogs [Inglise-eesti koodikopeerimine blogides] Abstract   PDF
Helin Kask
 
No 5 (2020): Philologia Estonica 5 (2020) Epistemic modality in the speech of Russian young children and adolescents [Episteemiline modaalsus vene keelt omandavate väikelastejanoortekõnes] Abstract   PDF
Victoria V. Kazakovskaya
 
Vol 17 (2015): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Esimene maailmasõda eestlaste mälestustes [The First World War in Estonian Memoirs] Abstract   PDF
Tiina Ann Kirss
 
Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis Estonian Lotfitka Romani and its contact languages [Eestis kõneldava roma keele Lotfitka murre ja selle kontaktkeeled] Abstract   PDF
Anette Ross
 
Vol 14 (2012): Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised Etno- ja toponüüme murdekeelest: saksa ja saksamaa eesti loodussõnavaras [Dialectal ethnonyms and toponyms: saksa and saksamaa in Estonian nature vocabulary] Abstract   PDF
Jüri Viikberg
 
Vol 3 (2018): Philologia Estonica Tallinnensis Evaluating Intercultural Awareness Raising in Two Estonian EFL Secondary School Textbooks Abstract   PDF
Liljana Skopinskaja, Suliko Liiv, Regina Beilmann, Raimond Virsa
 
No 5 (2020): Philologia Estonica 5 (2020) Explaining the emergence order of contact-induced language change phenomena in language maintenance [Seletades kontaktidest johtuvate muutuste tekkimise järjekorda] Abstract   PDF
Anna Verschik
 
No 8 (2023): Philologia Estonica Tallinnensis 8 (2023) Factors Facilitating and Hindering Deep-Level Collaboration Between Subject and Language Teachers in the Estonian CLIL Context Abstract   PDF
Elena Samsonova, Aleksandra Ljalikova, Merilyn Meristo
 
Vol 2 (2017): Philologia Estonica Tallinnensis Füüsiline teater: mõistest ja kujunemisest VAT Teatri lavastuse „Eine murul” näitel [About the concept and development of physical theatre. On the example of VAT Theatre production “The luncheon on the grass”] Abstract   PDF
Madli Pesti
 
No 4 (2019): Philologia Estonica Tallinnensis García Márqueze „Patriarhi sügis“ traditsiooni ja uuenduse vahel [“The Autumn of the Patriarch” by García Márquez − Between Tradition and Modernity] Abstract   PDF
Merilin Kotta
 
26 - 50 of 137 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>