„Mis keeles ma räägin, I don’t know“. Eesti sisuloojate inglise keele kasutusest YouTube’is

Kristiina Praakli, Mari-Liis Korkus, Aive Mandel, Elisabeth Kaukonen, Annika Kängsepp, Triin Aasa, Kristel Algvere, Helen Eriksoo, Marion Mägi, Getri Tomson, Liina Lindström

Abstract


Artiklis käsitleme YouTube’i platvormil videoid loovate juutuuberite keelepruuki fookusega inglise keele kasutusel. Analüüsime kaheksa eestikeelse sisulooja inglise keele kasutuse määra ja põhjusi. Valisime küsitluse põhjal välja juutuuberid, kelle videoid gümnaasiumiealised noored enim jälgivad ning kes avaldavad neid YouTube’is regulaarselt. Keeleainestikuks on litereeritud video(lõigu)d, mille põhjal analüüsisime ingliskeelsete sõnede hulka ning koodivahetuse põhjusi. Tulemustest selgus, et kõik sisuloojad kasutasid oma videotes inglise keelt, ent selle esinemismäär oli erinev. Inglise keelt kasutati enim n-ö erialaterminoloogiana, mis kajastab globaalses sisuloomes kasutatavat sõnavara (26% inglise keele esinemise juhtudest). Lisaks kasutati inglise keelt ingliskeelse popkultuuriga seotud nähtustele viitamisel (16%) ning emotsioonide väljendamisel (12%), sage oli ka kinnistunud väljendite kasutamine (6%). Üpris suure osa (23%) moodustasid juhud, mille puhul oli raske näha inglise keele eelistamise põhjusi.

Võtmesõnad: YouTube, osalusmeedia, sisuloojad, noorte keel, koodivahetus, inglise keel


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22601/PET.2022.07.10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)