Verb-centered constructions as socio-cultural allocators in contemporary Estonian children’s literature [Verbikesksed ühendid sotsiokultuuriliste kategoriseerijatena eesti uuemas lastekirjanduses]

Airi Kapanen, Reili Argus

Abstract


Artiklis on vaatluse all kahe eesti lastekirjaniku teosteskasutatud verbikesksed ühendid, mida analüüsitakse kõigepealt lähtuvalt tegevuse struktureeritusest ajas e situatsioonitüübiti.Seejärel vaadeldakse üksikasjalikumalt sagedasemate tuumverbidekasutamist nii poiste kui ka tüdrukute tegevuste tähistamisel.Materjali analüüsist ilmnes, et eri soost ja vanusest autorite loodud kahe tüdruktegelase tegevusi kujutavad verbid sarnanesid omavahel nagu ka kahe poisstegelase tegevusi tähistavad verbid. Poistetegevust iseloomustab enamatel kordadel kestus. Tüdrukute tegevuse märkimiseks olid autorid ülekaalukalt kasutanud saavutuse sündmusetüüpi, mis näitab, et nende tegevusel on lühikese ajajooksul kohe kindel tulemus. Lastekirjanduses järgitava sotsiokultuurilisteväärtuste süsteemi ilmestas ka tuumverbide analüüs. Ilmnes, et ühe ja sama sagedase verbi puhul võivad tüdruktegelase puhul olla sagedasemad ühed ja poisstegelase puhul teised tähendused.Kõigepealt ilmestavad sagedusloendi esimesed verbid kujukalt selliste väärtuste süsteemi, kus naissooga seostatakse alahoidlikkust ja praktilist toimetamist ning meestega ettevõtlikkust ja tegutsemist.

Võtmesõnad

situatsioonitüübid, tuumverbid, verbi kategooriad, soospetsiifiline sõnavara


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)