Letter-name spelling in Polish and English: Different languages, the same strategy(?) [Tähenime järgi kirjutamine poola ja inglise keeles: eri keeled, sama strateegia (?)]

Elżbieta Awramiuk, Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Bogdanowicz

Abstract


Varasemad lastele suunatud kirjutamise uuringud on näidanud, et lapsed võivad foneemi õnnestunud kodeerimiseks kasutada tähenime (nt ingl CR ‘car’). Artiklis on esitatud mõned tulemused poola keele suunatud häälimise uurimisest ja kirjeldatud varase kirjaoskuse arengut. Eesmärgiks on kirjeldada vigu, mida poola lapsed teevad kooli minnes ja võrrelda tähenime häälimise strateegia levimust poola ja inglise keeles. Kahe keele võrdlus kinnitab, et see strateegia on poola keeles ulatuslikult kasutusel. Kahe ilmekaima väärkirjutuse – poola RBA ’ryba’ ehk kala ja inglise HLP ‘help’ ehk aita – võrdlus näitab, et kirjaoskuse saavutamise moodusel ehk sellel, kas õpetatakse lugema tähenimedega või fonoloogiliselt, on suur tähtsus koolieelikute oskusel grafeeme ja foneeme hiljem vastavusse seada.

Keywords

psühholingvistika, suunatud häälimine, varane õigekirja areng, veaanalüüs, poola keel

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)