Limited common ground, unlimited communicative success: an experimental study into Lingua Receptiva using Estonian and Russian [Piiratud ühisteadmised, piiramatud suhtlusvõimalused: eesti-vene retseptiivse kakskeelsuse eksperimentaaluuring]

Daria Bahtina-Jantsikene, Ad Backus

Abstract


Eesti-vene suhtluse uuringu põhjal võib järeldada, et retseptiivne mitmekeelsus (lingua receptiva ehk LaRa) on üks mitmekeelse kommunikatsiooni viise, millel on potentsiaali nn ühise aluse (ingl. common ground) ehk kooskõlastatud vestluse loomiseks, võimendamiseksning taastamiseks olukordades, kus ühiselt jagatud teadmisedei garanteeri sujuvat suhtlemist. Lingua receptiva on mitmekeelne suhtlemisviis, kus kaasvestlejad räägivad oma emakeelt ning püüavad üksteise mõistmiseni jõuda, tuginedes oma võõr- või teise keeleoskustele.

Psühholingvistilist joondumist (ingl. psycholinguistic alignment)kui protsessi on vaadeldud eksperimentaalsetes olukordades. Erinevate meta-kommunikatiivsete strateegiate kasutamine annab ettekujutuse protsessidest, mis on lingua receptiva taga. Tulemuste põhjal on selgitatud, et nende strateegiate valik oli osaliselt tingitud võõrkeele valdamise tasemest ja varasematest mitmekeelsuse kogemustest, kuid eksperimendi tulemus ei sõltunud otseselt keeleoskustasemest. Enamgi veel, dialoogi tulemuse prognoosimiseks on ainuüksi vestluspartnerite individuaalsete omaduste teadmisest vähe, olulisem on teada dialoogi partnerite ühiseid omadusi.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22601/PET.2016.01.03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)