Keelemaastik Tallinna vanalinnas aastatel 2013–2017

Marleen Kedars

Abstract


Artiklis on vaatluse all Tallinna vanalinna keelemaastik diakroonilises perspektiivis, seatud eesmärgid on (1) vaadata, kas ja kuidas on keelemaastik muutunud aastatel 2013–2017; (2) kirjeldada avalike siltide funktsioone ning (3) vaadata siltidel kasutatavate keelte kooskõlastatust 2011. aastal vastu võetud keeleseadusega. Uurimuses on põimunud kvantitatiivne ja kvalitatiivne analüüs. Uurimusest selgus, et Tallinna vanalinna keelemaastik on mitmekeelne, multimodaalne ning sümboolne ja informatiivne: kasutusel on eri keeled, eri tüüpi sildid, siltidel on mõjutav funktsioon ning need edastavad infot. Eesti keele kõrval on kasutatud kõige rohkem inglise keelt, mille liiga sagedase kasutuse tõttu jääb eesti keel tihti teisele kohale. Seetõttu minnakse vastuollu keeleseadusega

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22601/PET.2018.03.05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)