Ilmastikunähtustega seotud keeleassotsiatsioonid [Weather-related language associations]

Erik Mikkus, Raido Remmel, Triin Õismaa, Merilyn Meristo, Mari Uusküla

Abstract


Artiklis käsitletakse ilmastikunähtustega seotud keeleassot­siatsioone. Artikli kirjanduse ülevaatesse on koondatud ülevaade varase­matest uuringutest, mille keskmeks on olnud ilmastikunähtused ja nende seosed emotsioonide, lingvistiliste ja psühholoogiliste aspektidega. See­ järel tutvustatakse uuringut, mille käigus täitis 59 osalejat ilmastikuga seotud stiimulsõnade küsimustiku. Artikli lõpuosas esitatakse tulemused, mille kohaselt on valdav enamik ilmastikunähtustega seotud keeleassot­siatsioonidest süntagmaatilised, kõlapõhiseid assotsiatsioone ei esinenud. Samuti domineerisid omadussõnalised assotsiatsioonid nimisõnaliste ees.

Võtmesõnad: ilm, sõnaassotsiatsioonid, semantika, kognitiivne lingvis­tika, inglise keel, eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22601/PET.2020.05.09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)