The copula construction in Finnish learner language: Estonian, German and Dutch learner’s use of partitive predicatives [Koopulakonstruktsioonid soome õppijakeeles]

Marianne Spoelman

Abstract


Partitiivi on peetud soome keele õppijate jaoks problemaatiliseks käändeks. Käesolev uurimus, mis on osa laiaulatuslikumast soome õppijakeele partitiiviuuringust, käsitleb partitiivpredikatiivi kasutust eesti, soome ja hollandi lähtekeelega õppijate kirjalikes tekstides. Eesmärk on kindlaks teha ja seletada õppijate peamisi komistuskive partitiivi kasutamisel ning analüüsida lähtekeele võimalikku mõju. Uurimisaines on valitud Oulu ülikooli soome õppijakeele korpusest: eesti lähtekeelega õppijate allkorpus sisaldab 90 236, saksa lähtekeelega õppijate allkorpus 32 300 ja hollandi lähtekeelega õppijate allkorpus 46 670 sõnet. Kontrollkorpusena on kasutatud soome kirjakeele korpuse põhjal koostatud alamkorpust, milles on umbes 2,7 miljonit sõnet. Mitmedimensionaalse veaanalüüsi tulemusel selgusid silmnähtavad erinevused ühelt poolt eesti lähtekeelega ning teiselt saksa ja hollandi lähtekeelega õp‐pijate partitiivpredikatiivide kasutuses. Kui tegu on lähisugulaskeeltega, näitasid analüüsi tulemused nii lähtekeele positiivset (nt partitiivi ülekasutuse puudumine) kui ka negatiivset mõju (nt eesti keele partitiivpredikaate sisaldavate koopulakonstruktsioonide ülekanne). Kui tegu on mittesugulaskeeltega, oli partitiivpredikatiivide kasutus ebasüstemaatiline, mõnikord algvormi eelistav. Saadud uurimistulemused täiendavad olemasolevaid, lisades lähtekeele mõju olemuse kohta väärtuslikku teavet.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)