Eesti ja saksa aktiivse värvisõnavara võrdlus [A comparison of Estonian and German active colourvocabulary]

Karin Zurbuchen

Abstract


Artiklis võrreldakse empiirilise uurimuse käigus kogutud eesti ja saksa värviomadussõnu ja tuuakse esile, millised on vaadeldavates keeltes kasutatud värviomadussõnade morfoloogilised ja semantilised moodustuspõhimõtted, millised värvisõnad esinevad aktiivses kasutuses, milliseid kasutatakse harvem ning mis põhjusel. Kahe keele värvisõnade kõrvutuses näidatakse ära nende kasutussarnasused ja -erinevused.

Empiirilises uurimuses esinenud värvisõnad on koondatud esinemistüüpide alusel tüpoloogiaks, mis võimaldab kahe keele katsetulemusi kvantitatiivselt võrrelda. Värvisõnade analüüsimisel võetakse aluseks iga sõna nimetamissagedus.

Võtmesõnad: tajusõnavara, värviomadussõnad, võrdlev analüüs, sõnamoodustus, semantika

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.22601/PET.2020.05.10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)