Üleskutse kaastööde esitamiseks / Call for papers

Teretulnud on kaastööd, mis käsitlevad:

- (eesti) kirjanduse suhteid ja lõikumispunkte teiste kunstiliikidega (teater, kujutav kunst, film jt);
- kirjanduse ja digitaalse keskkonna vahekordi;
- muid (eesti) kirjanduse ja kultuuriga seostuvaid teemasid.

Artiklid võivad olla eesti ja inglise keeles.

Numbri toimetajad on eesti kirjanduse professor Piret Viires piret.viires@tlu.ee ja eesti kirjanduse dotsent Luule Epner luule.epner@tlu.ee

Tähtsad kuupäevad:

- 1. märts 2017: artikli pealkiri ja lühitutvustus (500–800 tm) ja võtmesõnad
- 1. mai 2017: artikli esitamise tähtaeg
- 30. juuni 2017: avaldamis-, parandusvajaduse või tagasilükkamisteade
- 15. august 2017: parandatud versiooni esitamine

Artikli pikkus ei tohi ületada 6 000 sõna (40 000 tähemärki koos tühikutega), k.a. resümee, bibliograafia, skeemid, tabelid ja resümee muus keeles.

Viitamis- ja vormistamisjuhiseid vt siit: http://www.tlu.ee/UserFiles/Turundus-%20ja%20kommunikatsiooniosakond/Filmid/Varia/Hum%20veeb/Autori%20meelespea_par16-10-2014-1.doc

Philologia Estonica Tallinnensis on Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi väljaanne, mis avaldatab kaastöid lingvistika ja kirjandusteaduse kõikidest valdkondadest. Ajakiri on eelretsenseeritav (1.1) ja ilmub Tallinna Ülikooli Kirjastuse väljaaandel.

***

We are expecting contributions that focus on:

- the relationship between (Estonian) literature and ohter art forms (theatre, film, painting, music etc);
- the relationship between literature and digital environment;
- other topics related to (Estonian) literature and culture.

Your contribution can be in English or Estonian.

The editors of the volume are Piret Viires piret.viires@tlu.ee and Luule Epner luule.epner@tlu.ee

Important deadlines:

- 1st of March 2017: provisional title of your contribution, abstract (500–800 characters) and keywords
- 1st of May 2017: article submission
- 30th of June 2017: notification of acceptance/rejection/need of revision
- 15th of August 2017: final version

The length of the submission should be up to 6,000 words (up to 40,000 characters with spaces), including abstract, graphs, tables, bibliography and abstract in a language other than the language of the contribution. The submission guidelines for authors can be found here: http://publications.tlu.ee/index.php/philologia/information/authors

It is a peer-reviewed periodical with international circulation, abstracted by Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Communication Source Database (EBSCO), Directory of Open Access Journals, Lund University (DOAJ), Eesti Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv (DIGAR), Linguistic Bibliography Online (Brill Publishers), Linguistic Abstracts Online, MLA International Bibliography (Modern Language Association), MLA Directory of Periodicals (Modern Language Association).

If you have any additional questions, please don’t hesitate to contact us!

 Published by / Kirjastaja:

ISSN 2504-6616 (print/trükis)

ISSN 2504-6624 (online/võrguväljaanne)