Üleskutse kaastööde esitamiseks / Call for papers

Teretulnud on kaastööd, mis käsitlevad:

- kirjandusmuutusi siirdeajastul;

- eri kultuurivaldkondade muutusi siirdejastul;

- uudsete teoreetiliste kontseptsioonide jõudmist siirdeajastu kultuuriruumi;

- arenguid kirjandus- ja kultuurihariduses siirdeajastul

- muid (eesti) kirjandust ja kultuuri hõlmavaid teemasid, mis on seostatavad vastava ajaperioodiga.

Artiklid võivad käsitleda kirjandust ja kultuuri nii Eestis kui ka teistes maades, kus on toimunud ühe poliitilise ja majandusliku süsteemi asendumine teisega (nt Ida-Euroopa riigid, endised Nõukogude liiduvabariigid). Artiklid võivad olla kirjutatud eesti või inglise keeles.

Numbri toimetajad on Tallinna Ülikooli eesti kirjanduse professor Piret Viires piret.viires@tlu.ee ja eesti kirjanduse dotsent Luule Epner luule.epner@tlu.ee

Tähtsad kuupäevad:

- 15. aprill 2021: artikli pealkiri, lühitutvustus (500–800 tm) ja võtmesõnad

- 30. aprill 2021: ettepaneku vastuvõtmise teade

- 5. juuli 2021: artikli esitamise tähtaeg

- 13. september 2021: avaldamis-, parandus- või tagasilükkamise teade eelretsensioonide põhjal

- 11. oktoober 2021: parandatud versiooni esitamine

Number ilmub 2021. aasta lõpus.

Artikli pikkus ei tohi ületada 6 000 sõna (40 000 tähemärki koos tühikutega), k.a. resümee, bibliograafia, skeemid, tabelid ja resümee muus keeles.

Viitamis- ja vormistamisjuhiseid vt siit http://publications.tlu.ee/index.php/philologia/information/authors

Eestikeelene vormistusjuhend: https://www.tlu.ee/sites/default/files/Kirjastus/Failid/eestikeelse%20teose%20vormistusjuhend.pdf

 

Kaastööd saata kas piret.viires@tlu.ee  või luule.epner@tlu.ee