Author Details

Backus, Ad, Tilburg University

  • No 5 (2020): Philologia Estonica 5 (2020) - Articles
    L2 knowledge facilitating L3 learning: the role of Russian linguistic factors in understanding of Ukrainian by Estonians [K2 oskus soodustamas K3 omandamist: vene keele roll eesti keelt esimese keelena kõnelejatel ukraina keele mõistmises]
    Abstract  PDF