Author Details

Bahtina-Jantsikene, Daria

  • Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis - Articles
    Limited common ground, unlimited communicative success: an experimental study into Lingua Receptiva using Estonian and Russian [Piiratud ühisteadmised, piiramatud suhtlusvõimalused: eesti-vene retseptiivse kakskeelsuse eksperimentaaluuring]
    Abstract  PDF