Author Details

Hlavac, Jim

  • Vol 1 (2016): Philologia Estonica Tallinnensis - Articles
    Code-switching, lexico-grammatical features and loan translation: data from a large Macedonian-English corpus [Koodivahetus, leksikaalgrammatilised omadused ja tõlkelaenud: andmed suurest makedoonia-inglise korpusest]
    Abstract  PDF