Kuva pealkirjad


 
Number Pealkiri
 
Nr 5 (2014) Lõimiv koolivalik kui võimalus avalikkuse taastootmiseks kaasaegses haridusvalitsetuses Lühikokkuvõte   PDF
Triin Lauri
 
Nr 6 (2015) Metodoloogiline rahvusriiklus ja selle kriitika Lühikokkuvõte   PDF
Leif Kalev, Raivo Vetik, Mari-Liis Jakobson
 
Nr 1 (2004): Euroopalik valitsemine: Eesti väljakutsed ja valikud Minimaalriik, rahvustervik või kaasatud kodanik? Kodakondsuse põhimõõtmed taasiseseisvunud Eesti poliitikas Detailid   PDF
Leif Kalev
 
Nr 6 (2015) Mis on relatsiooniline võimukäsitlus? Lühikokkuvõte   PDF
Peeter Selg
 
Nr 13 (2022): Erinumber: Noorte osalus väljaspool parteipoliitikat Mis toetab ja takistab noorte uussisserändajate poliitilist osalust? Lühikokkuvõte   PDF
Airi-Alina Allaste, Raili Nugin
 
Nr 8 (2017): Erinumber: Poliitiline kodakondsus: väljakutsed ja võimalused Mitmikkodakondsuse väitlused ja režiimimuutused: Eesti teiste Euroopa Liidu uute liikmesriikide taustal Lühikokkuvõte   PDF
Leif Kalev, Henry Sinivee
 
Nr 13 (2022): Erinumber: Noorte osalus väljaspool parteipoliitikat Noorsootöötajate vaatepunkt: kuidas toetada noorte osalust? Lühikokkuvõte   PDF
Tanja Dibou, Ilona-Evelyn Rannala
 
Nr 13 (2022): Erinumber: Noorte osalus väljaspool parteipoliitikat Noorte poliitiline osalus Twitteris: kuidas noored ennast säutsudes väljendavad? Lühikokkuvõte   PDF
Paula Joanna Sillat
 
Nr 2 (2005): 21. sajandi sotsiaalpoliitika: uued riskid, uued valikud Noorte töötus – eeldus tõrjutuse tekkeks Detailid   PDF
Margit Auväärt
 
Nr 1 (2004): Euroopalik valitsemine: Eesti väljakutsed ja valikud Õppiv organisatsioon ja juhtimise uus paradigma Detailid   PDF
Harry Roots
 
Nr 1 (2004): Euroopalik valitsemine: Eesti väljakutsed ja valikud Osalejate mustrid määruste koostamise protsessis: J.Q. Wilsoni poliitikate tüpoloogia rakendamine Detailid   PDF
Annika Velthut
 
Nr 1 (2004): Euroopalik valitsemine: Eesti väljakutsed ja valikud Poliitika jätkusuutlikkuse mehhanismid. Teoreetilise raamistiku rakendus Eesti metsapoliitika kujundamise analüüsil Detailid   PDF
Georg Sootla
 
Nr 1 (2004): Euroopalik valitsemine: Eesti väljakutsed ja valikud Poliitikud ja meediatander: avalikkuse tekitamisest valimiskampaanias Detailid   PDF
Raivo Palmaru
 
Nr 8 (2017): Erinumber: Poliitiline kodakondsus: väljakutsed ja võimalused Poliitiline kodakondsus järeldemokraatia ületamisel Lühikokkuvõte   PDF
Leif Kalev
 
Nr 9 (2018) Poliitilise debati kultuurist Eestis: peaministrikandidaatide debattide diskursuse funktsionalistlik analüüs Lühikokkuvõte   PDF
Eveli Jõesaar, Mari-Liis Jakobson
 
Nr 2 (2005): 21. sajandi sotsiaalpoliitika: uued riskid, uued valikud Rahvastikuvananemine riskiühiskonnas: uud­sed väljakutsed poliitikakujundajatele Detailid   PDF
Anu Toots
 
Nr 3 (2009): Euroopaliku kodanikeriigi väljakutsed Rahvuslik julgeolek ja ühiskonna tunnustamiskultuur Detailid   PDF
Raivo Vetik
 
Nr 8 (2017): Erinumber: Poliitiline kodakondsus: väljakutsed ja võimalused Rahvusriiklik, hargmaine ja rahvusjärgne kodakondsus: kuhu oleme teel? Lühikokkuvõte   PDF
Mari-Liis Jakobson
 
Nr 10 (2019) Rajasõltuvus maakonna valitsemiskorralduses Eestis Lühikokkuvõte   PDF
Liia Laanes
 
Nr 9 (2018) Relatsiooniline lähenemine Eesti tööturu analüüsil Lühikokkuvõte   PDF
Nikolai Kunitsõn, Freya Kiesewetter
 
Nr 11 (2020): Erinumber: Uuenevad riigid ja riigiteadused Riigikäsitlus pärast metodoloogilise rahvusriikluse kriitikat Lühikokkuvõte   PDF
Leif Kalev
 
Nr 8 (2017): Erinumber: Poliitiline kodakondsus: väljakutsed ja võimalused Riigirahva identiteet eestlaste ja eestivenelaste seas Lühikokkuvõte   PDF
Raivo Vetik
 
Nr 11 (2020): Erinumber: Uuenevad riigid ja riigiteadused Riigiteaduste veerandsajand Tallinna Ülikoolis Lühikokkuvõte   PDF
Leif Kalev, Georg Sootla, Raivo Vetik
 
Nr 11 (2020): Erinumber: Uuenevad riigid ja riigiteadused Riiklus ja suveräänsus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni praktikas Lühikokkuvõte   PDF
Kristjan Kuurme, Leif Kalev
 
Nr 3 (2009): Euroopaliku kodanikeriigi väljakutsed Siirdeloogika juured Detailid   PDF
Mara Kuhl
 
51 - 75 (kokku 102) << < 1 2 3 4 5 > >>