Kuva pealkirjad


 
Number Pealkiri
 
Nr 1 (2004): Euroopalik valitsemine: Eesti väljakutsed ja valikud Euroopa Liidu poliitikate siseriiklik koordineerimine valitsuse tasandil Detailid   PDF
Renna Unt
 
Nr 2 (2005): 21. sajandi sotsiaalpoliitika: uued riskid, uued valikud Euroopa Sotsiaalharta ja sotsiaalpoliitika: filosoofilisi aspekte Detailid   PDF
Peeter Selg
 
Nr 1 (2004): Euroopalik valitsemine: Eesti väljakutsed ja valikud Euroopa väikeriikide regionaalse koostöö mehhanismid Detailid   PDF
Iivi Zajedova
 
Nr 4 (2013): Erinumber: Eesti välispoliitika: eesmärgid ja väljakutsed eile ja homme Geopoliitika võttis allkirja Eesti-Venemaa (2005.a.) piirilepingult Lühikokkuvõte   PDF
Toomas Alatalu
 
Nr 4 (2013): Erinumber: Eesti välispoliitika: eesmärgid ja väljakutsed eile ja homme Hargmaisus Eesti-Soome ruumis Lühikokkuvõte   PDF
Leif Kalev; Mari-Liis Jakobson
 
Nr 7 (2016): Nr 7 (2016) Juri Lotmani semiootiline kultuuriteooria või Ernesto Laclau poliitiline ontoloogia? Lühikokkuvõte   PDF
Janar Mihkelsaar
 
Nr 1 (2004): Euroopalik valitsemine: Eesti väljakutsed ja valikud Jutu ja tegude vastuolu põhjusi poliitilises protsessis Detailid   PDF
Heigo Kadakmaa
 
Nr 7 (2016): Nr 7 (2016) Kes ja kuidas mõjutab Eesti alkoholipoliitikat? Lühikokkuvõte   PDF
Karin Miller
 
Nr 3 (2009): Euroopaliku kodanikeriigi väljakutsed Kodakondsus ja mitmikkodakondsus euroopastuvas Eestis Detailid   PDF
Leif Kalev; Rein Ruutsoo
 
Nr 6 (2015): Nr 6 (2015) Kodakondsusest uue põlvkonna Euroopa segaperedes. Eesti-Portugali perede näitel Lühikokkuvõte   PDF
Age Viira
 
Nr 8 (2017): Nr 8 (2017) Kodakondsusetus Eestis ja Euroopa Liidus: tänased praktikad ja võimalikud lahendused Lühikokkuvõte   PDF
Marion Pajumets, Barbara Orloff
 
Nr 3 (2009): Euroopaliku kodanikeriigi väljakutsed Kodanikuidentiteet ühiskondlike protsesside analüüsis Detailid   PDF
Mari-Liis Jakobson
 
Nr 3 (2009): Euroopaliku kodanikeriigi väljakutsed Kodanikuühiskond ja kodanikultuur Detailid   PDF
Rein Ruutsoo
 
Nr 5 (2014): Nr 5 (2014) Kogukonnakeskse politsei roll politsei kujunemisel: arengud Eestis 1991-2013 Lühikokkuvõte   PDF
Priit Suve
 
Nr 8 (2017): Nr 8 (2017) Kuidas Eesti demokraatia töötab? Metateoreetiliste eelduste roll poliitikas Lühikokkuvõte   PDF
Raivo Vetik
 
Nr 5 (2014): Nr 5 (2014) Lõimiv koolivalik kui võimalus avalikkuse taastootmiseks kaasaegses haridusvalitsetuses Lühikokkuvõte   PDF
Triin Lauri
 
Nr 6 (2015): Nr 6 (2015) Metodoloogiline rahvusriiklus ja selle kriitika Lühikokkuvõte   PDF
Leif Kalev, Raivo Vetik, Mari-Liis Jakobson
 
Nr 1 (2004): Euroopalik valitsemine: Eesti väljakutsed ja valikud Minimaalriik, rahvustervik või kaasatud kodanik? Kodakondsuse põhimõõtmed taasiseseisvunud Eesti poliitikas Detailid   PDF
Leif Kalev
 
Nr 6 (2015): Nr 6 (2015) Mis on relatsiooniline võimukäsitlus? Lühikokkuvõte   PDF
Peeter Selg
 
Nr 8 (2017): Nr 8 (2017) Mitmikkodakondsuse väitlused ja režiimimuutused: Eesti teiste Euroopa Liidu uute liikmesriikide taustal Lühikokkuvõte   PDF
Leif Kalev, Henry Sinivee
 
Nr 2 (2005): 21. sajandi sotsiaalpoliitika: uued riskid, uued valikud Noorte töötus – eeldus tõrjutuse tekkeks Detailid   PDF
Margit Auväärt
 
Nr 1 (2004): Euroopalik valitsemine: Eesti väljakutsed ja valikud Õppiv organisatsioon ja juhtimise uus paradigma Detailid   PDF
Harry Roots
 
Nr 1 (2004): Euroopalik valitsemine: Eesti väljakutsed ja valikud Osalejate mustrid määruste koostamise protsessis: J.Q. Wilsoni poliitikate tüpoloogia rakendamine Detailid   PDF
Annika Velthut
 
Nr 1 (2004): Euroopalik valitsemine: Eesti väljakutsed ja valikud Poliitika jätkusuutlikkuse mehhanismid. Teoreetilise raamistiku rakendus Eesti metsapoliitika kujundamise analüüsil Detailid   PDF
Georg Sootla
 
Nr 1 (2004): Euroopalik valitsemine: Eesti väljakutsed ja valikud Poliitikud ja meediatander: avalikkuse tekitamisest valimiskampaanias Detailid   PDF
Raivo Palmaru
 
26 - 50 (kokku 75) << < 1 2 3 > >>