Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History Preface [Eessõna] Abstract   PDF
Toomas Hiio
 
Vol 7 (2017): Estonian Yearbook of Military History Preparing for War in the 1930s: The myth of the Independence War and Laidoner´s "active defence" Abstract   PDF
Kaarel Piirimäe
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Punaarmee internatsionaalsed väeosad Vene kodusõjas (1917–1922) [International troops of the Red Army in the Russian Civil War (1917–1922)] Abstract   PDF
Igor Kopõtin
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Rahvuslikud üksused Punaarmee koosseisus ja välisriikide üksused NSV Liidu territooriumil Teise maailmasõja ajal [National military units in the Red Army and the units of foreign nations formed in the USSR during World War II] Abstract   PDF
Peeter Kaasik
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History Republic of Estonia on the Road Back to the West… Background and Reality of the Israeli Weapons Deal, 1992/1993 Abstract   PDF
Hain Rebas
 
No 8 (2018): Estonian Yearbook of Military History Saateks Abstract   PDF
Toomas Hiio
 
No 10 (2020): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Saateks Abstract   PDF
Kaarel Piirimäe
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Saateks [Foreword] Abstract   PDF
Toomas Hiio
 
Vol 1 (2011): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Saatesõna Abstract   PDF
Toomas Hiio, Kristjan Luts
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Saatesõna [Foreword] Abstract   PDF
Toomas Hiio
 
Vol 5 (2015): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Saatesõna [Foreword] Abstract   PDF   PDF
Toomas Hiio
 
Vol 3 (2013): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Sissejuhatus: Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade ajastu kronoloogia [Introduction: The timeline of the French Revolution and the Napoleonic Wars] Abstract   PDF
Toomas Hiio
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Sõja- ja kodurinde suhted I maailmasõjas osalenud eesti sõdurite kirjades ja mälestustes [Relations between fighting front and home front in letters and memoirs of Estonian WWI soldiers] Abstract   PDF
Liisi Eglit
 
Vol 6 (2016): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Sõja lõpp 1918. aastal ja Euroopa uus korraldus: I maailmasõda ja vägivalla jätkumine Abstract   PDF
Jörg Echternkamp
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Sõja mõju tsiviilelanikkonnale keskaegse Liivimaa konfliktides [Non-military population in war: the case of medieval Livonia] Abstract   PDF
Mart Lätte
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Sõjakoorem. Kolmekümneaastase sõja ajal Prantsuse ordonnantsidega esitatud sõjalised nõudmised tsiviilelanikele [The burdens of war. Military demands on the civil populationin French ordinances during the Thirty Years` War] Abstract   PDF
Anna Maria Forssberg
 
No 10 (2020): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Sõjalise doktriini loomine ajalookogemuse alusel 20. sajandi Saksamaa, Prantsusmaa, Iisraeli ja USA näitel Abstract   PDF
Łukasz Przybyło
 
Vol 2 (2012): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Surm, lein ja mälestamine. Langenud sõdurite mälestamine külma sõja järgsel Saksamaal [Death, grief, and memory. Commemorating fallen soldiers in post Cold War Germany] Abstract   PDF
Jörg Echternkamp
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History Taking an Army from Dictatorship to Democracy: Lessons Learned by the Bundeswehr in Absorbing the East German Army Abstract   PDF
James Sterling Corum
 
Vol 3 (2013): Eesti sõjaajaloo aastaraamat Tauroggeni konventsiooni diplomaatiline eellugu ja tulemused ning tähtsus Euroopa ja Baltimaade ajaloos [Diplomatic Prehistory of the Convention of Tauroggen: its Results and Influence to European and Baltic History] Abstract   PDF
Feliks Gornischeff
 
No 9 (2019): Estonian Yearbook of Military History The Alpine Campaign of 1799 as a Stepping Stone to a Doctrine of Mountain Warfare Abstract   PDF
Alexander Statiev
 
Vol 4 (2014): Estonian Yearbook of Military History The Constitution and Interpretation of the Authority Dilemma for the Leadership of the National Defence After Estonia Regained its Independence Abstract   PDF
Hellar Lill
 
Vol 7 (2017): Estonian Yearbook of Military History The Doctrine of Total People´s Defence ‒ what Yugoslav armed forces learned from their past Abstract   PDF
Blaž Torkar
 
No 9 (2019): Estonian Yearbook of Military History The Study of Ancient and Medieval Military History: Benefits for professional military education Abstract   PDF
Clifford J. Rogers
 
Vol 7 (2017): Estonian Yearbook of Military History The Unavoidable Vision Failure: The Anglo-German First World War naval confrontation Abstract   PDF
Michael H. Clemmesen
 
76 - 100 of 118 Items << < 1 2 3 4 5 > >>